2019.03.28. – Testületi ülés

Meghívók

Előterjesztések

1.napirend-Et. a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 7-2014. (V.30. ) önkormányzati rendelet módosítására
2.napirend-Et. szándéknyilatkozat kiadása a házi gyermekorvosi praxis megvételét követő..... megbízásra tárgyában
3.napirend-Et. partnerségi egyeztetés lezárására Aszód Város településrendezési eszközeinek eseti módosításához
3 napirend-melléklet-kezdeményezés_NIF regi hesz 2019
4.napirend-Et. a településfejlesztési koncepció és a településrendezési eszközök felülvizsgálatával kapcsolatos döntések meghozatalára
5.napirend-Et. az Aszód Városi Kulturális Központ 2018. évi beszámolója (Városi Könyvtár)
6.napirend-Et. az Aszód Városi Kulturális Központ 2018. évi beszámoló (Városi Könyvtár-megyei)
7.napirend-Et. az Aszód Városi Kulturális Központ 2019. évi munkaterve (Városi Könyvtár-megyei)
8.napirend-Et. az Aszód Városi Kulturális Központ 2019. munkaterve (Városi Könyvtár)
9.napirend-Et. az Aszód Városi Kulturális Központ 2018. évi beszámolója (Petőfi Múzeális Gyűjtemény)
10.napirend-Et. az Aszód Városi Kulturális Központ 2019. évi munkaterv (Petőfi Múzeális Gyűjtemény)
11.napirend-Et. a 2019-2020-as nevelési évre az óvodai beiratkozás időpontjának meghatározásáról
12. napirend-Et. a Podmaniczky Alapfokú Művészeti Iskola alapfeladat bővítésének véleményezésére
13.napirend-Et. a közalkalmazotti és munkavállalói cafetéria juttatások önkormányzati szintű szabályzatának elfogadására
14.napirend-Et. civil szervezetek támogatásának 2019. évre vonatkozó pályázati kiírására
15.napirend-Et. az É-K Pest és Nógrád Megy. Reg. Hull.gazd. és Körny.Önk. Társ. társ. ülésen való képv. történő delegálásra
16.napiren-Et. Aszód 812. helyrajzi számú terület telekalakítási eljárásának megindításáról
17.napirend-Et. Aszód 744-1 hrsz.-ú terület telekalakítási eljárásának megindításáról
18.napirend-Et. önkormányzati tulajdonú helyiségek ingyenes és kedvezményes használatba adásáról
19.napirend- Jelentés a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között tett intézkedésekről
sürgősségi indítvány- Szontágh lépcső 2. sz. Petőfi Közérdekű Múzeális Gyűjtemény épülete előtto útbeszakadás helyreállításáról

Jegyzőkönyvek

Határozatok