2019.02.28. – Testületi ülés

Meghívók

Előterjesztések

1.napirend -Et. Aszód Város Önkormányzat 2-2018-II.23. önk. rendelet módosításáról
2.napirend -Et. Aszód Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról
3. napirend-Et. Aszód Város 2019. évi költségvetéséről
4.napirend-Et. a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 10-2015.-II.20.- önkormányzati rendelet módosítására
5.napirend- Et. az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 30-2012 -XI.13.- önkormányzati rendelet módosításáról
6.napirend-Et.telekalakítási eljárások megkezdéséről-Szentkereszt utca, Falujárók útja-
7.napirend-Et. Aszód, Falujárók útja 5-19 előtti közterületen parkoló kialakításáról
8.napirend-Et. az Alpolgármester illetményéről és költségtérítéséről
9.napirend-Et. a 24-64 hrsz.-ú Önkormányzati tulajdonú ingatlan nem pályázat útján történő értékesítése tárgyában
10.napirend-Et. az Aszód belterület 116 hrsz.-ú Önkormányzati tulajdonú ingatlan pályázat útján történő értékesítése tárgyában
11.napirend-Et. Aszód Város Önkormányzata 2019. évi közbeszerzési tervéről
12napirend-.Et. belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének és felújításának műszaki ellenőrzésére kiírt ajánlati felhívásról12
13.napirend-Et. belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének és felújításának közbeszerző kiválasztására kiírt felhívásról
14.napirend-Et. belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének és felújításához kapcsolódó közbeszerzés elindításáról
15.napirend-Et. útépítési közbeszerzési bíráló bizottság kijelöléséről
16.napirend-Et. Aszód, Béke kert, Miskolczi köz, Pauler T. u, Kómár Gy. u. útépítési munkáinak tervezésére beérkezett ajánlatok kiértékeléséről
17.napirend-Et. a Mély út mentén kialakított telkeken gázvezeték kiváltásáról
18.napirend-Et. a Széchenyi utca 18. számú ingatlan mögötti támfal vis maior támogatásból történő helyreállításáról
19.napirend-Javaslat a Polgármester szabadságolási ütemtervére
20.napirend-Et. a településkép védelméről szóló 3-2018.-II.23.- számú önkormányzati rendelet felülvizsgálatára
21.napirend-Et. a Magyar Protestáns Segélyszervezettel ellátási szerződés megkötésére
22.napirend-Et. az orvosi ügyelet további ellátásáról
23.napirend-Et. Aszód Domony lakosságának vegyes fogorvosi alapellátás együttműködési megállapodása jóváhagyására
24.napirend-Jelentés a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között tett intézkedésekről

Jegyzőkönyvek

Határozatok