2018.12.13. – Testületi ülés

Meghívók

Előterjesztések

1. napirend-ET-az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 30-2012.XI.13. számú önkormányzati rendelet módosításáról
2. napirend-ET-az Aszód Városi Kultúrális Központ Alapító Okirat módosítására
3. napirend-ET-az önkormányzat 2018. évi költségvetésen belüli előirányzat átcsoportosításról és módosításról
4. napirend-ET-Aszód Város Önkormányzat által vállalt készfizető kezesség visszavonásáról
5.napirend-ET-Aszód Város településrendezési eszközeinek felülvizsgálatával kapcsolatos döntésekre
6. napirend-ET-az Aszód Város Önkormányzata 2019. évi belső ellenőrzési terv feladatainak ellátására szerződő fél kiválasztásáról
7.napirend-ET-a Ceglédi Tankerületi Központtal megállapodások megkötésére
8.napirend-ET-a Dunakeszi Tankerületi Központtal Vagyonkezelési Szerződés II. számú módosítására és megállapodás megkötésére
9.napirend-ET-PM_ CSAPVÍZGAZD_2018 pályázaton történő indulásról, tanácsadó kiválasztásáról
10.napirend-ET-Aszód 1640 hrsz. terület értékesítése
11.napirend-ET-az Aszódi Közösségi Ház megvalósíthatósági tanulmányára kiírt pályázati felhívás eredményéről hozott határozat módosításáról
12.napirend-ET-(Európa a Polgárokért Program 2014-2020) Testvértelepülések találkozója című pályázat benyújtásáról
13. napirend-Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

Jegyzőkönyvek

Határozatok