2018.11.15. – Testületi ülés

Meghívók

Előterjesztések

1.naprend-Előterjesztés az Aszódi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselők és közszolgálati ügykezelők..szóló 4-2015.-I. 23- rendelet módosítására
2.napirend-Előterjesztés a gyermekétkeztetés térítési díjairól szóló 8-2014. -V.30.- szóló önkormányzati rendelet módosítására
3.napirend-Előterjesztés a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 10-2015.-II.20.- önkormányzati rendelet módosítására
4.napirend-Előterjesztés a közterületek használatának szabályairól szóló 16-2017. -XI.17.- önkormányzati rendelet módosítására
5.napirend-Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 30-2012.-XI.13.- számú önkormányzati rendelet módosításáról
6.napirend Előterjesztés a közterület-felügyeletről szóló rendelet megalkotására
7.napirend Előterjesztés az országos orvosi Ügyelet Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság kérelmérő
8.napirend-Előterjesztés háziorvosi feladatellátáshoz benyújtott támogatási kérelemről
9.napirend- Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére (Közterület-felügyelet)
10.napirend -Előterjesztés a Ceglédi tankerülettel kötött megállapodás kiegészítésére
11.napirend -Előterjesztés az Aszódi Polgármesteri Hivatal Alapító Okirat módosítására
12. napirend Tájékoztató az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás célú bérlemények bérleti díj fizetésről
13.napirend -Előterjesztés a lakás és nem lakás célja szolgáló helyiségek 2019. évi bérleti díjának megállapítására
14.napirend-Előterjesztés Aszód Város településrendezési eszközeinek eseti módosításának megindítására
15.napirend -Előterjesztés Aszód Város Önkormányzat 2019. évi belső ellenőrzési tervének elfogadására
16-napirend-előterjesztés -Aszod-varos-2019-2023-közötti-időszakra-szóló-helyi-esélyegyenlőségi-programjának-elfogadásaára
17. napirend-Előterjesztés Önkormányzati tulajdonú ingatlan pályázat útján történő értékesítése tárgyában
18.napirend-Előterjesztés Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2019.I. félévi munkaprogramja
19. napirend Előterjesztés a Gazdasági Program 2019. évi módosításáról
20.napirend- Vidékfejlesztési Pályázatokon (VP) történő indulásról
21.napirend -Előterjesztés a 2019. évi városi rendezvényterv elfogadására
22.napirend-Jelentés a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között tett intézkedésekről

Jegyzőkönyvek

Határozatok