2018.06.21. – Testületi ülés

Meghívók

Előterjesztések

1 napirend-Előterjesztés az Önk. vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 30-2012.-XI.13.- ör módosításáról
2.napirend-Beszámoló a központi háziorvosi ügyelet 2017. évi tevékenységéről
3. napirend- Beszámoló a Máltai Szeretetszolgálat Aszódot érintő feladatairól
4 napirend- Előterjesztés az AVÖ ASP központhoz való csatlakozás” című KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01122 számú pályázat keretében mód. szab. elfog.
5 napirend-.Előterjesztés az Aszódi Polgármesteri Hivatal és az önkormányzati intézmények közötti Munkamegosztási megállapodások módosításának elfogadásáról
6 napirend-Előterjesztés Aszód Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának 2018.12.31-ig történő hatályban tartásáról
7 napirend-Előterjesztés Aszód Város Településfejlesztési koncepciójának elkészítésére vonatkozó ajánlattételi felhívásról
8.napirend-Előterjesztés Aszódi Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítésének tervezési munkáira kiírt ajánlati felhívás eredményéről
9.napirend-Tájékoztató Aszód, Kossuth L. u. 5-11. szám alatti ingatlanokkal kapcsolatos tárgyalásokról
10 napirend-Előterjesztés Önkormányzati tulajdonú ingatlanok pályázat útján történő értékesítése tárgyában
11. napirend- Előterjesztés a városi közterületek fűkaszálásáról
12.napirend-Előterjesztés az utcanév változások ingatlan nyilvántartási átvezetéséről
13.napirend -Előterjesztés Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. II. félévi munkatervére
14.napirend-Előterjesztés az APH részére inf.bizt. tám. tanácsadói szolg. igénybevétele -szerződés teljesítéséhez szükséges forrás biztosítására
15. napirend-Tájékoztató az Aszód és Társult Önkormányzatok Szociális és Gyermekjóléti Társulása jóváhagyott szociális szolgáltatástervezési koncepciójáról
16.napirend-Tájékoztató Obernburg testvérvárosában tett látogatásról
sürgősségi-Aszód Déli iparterület önkrmányzati tulajdonban lévő ingatlanok értékesítéséről
Sürgősségi-az Önk. étkezési fejlesztések támogatására kiírt pályázaton történő indulásról
17 napirend-Jelentés a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között tett intézkedésekről

Jegyzőkönyvek

Határozatok