2018.05.17. – Testületi ülés

Meghívók

Előterjesztések

1.napirend -Beszámoló a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról valamint a zárszámadásról és a költségvetési maradvány elszámolásáról szóló rendelet jóváhagyásáról
2.napirend- Előterjesztés a 2017. évi belső ellenőrzések végrehajtásáról
3.napirend -Előterjesztés a partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló rendelet elfogadására
4.napirend- Beszámoló a SUPPORT Humán Segítő és Szolgáltató Alapítvány Családok Átmeneti Otthona Aszódot érintő feladatairól
5. napirend-Előterjesztés a 2018-2019. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározására
6.napirend-Beszámoló a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról, valamint tájékoztató a jegyzői hatáskörben végzett hatósági tevékenységről
7.napirend- Tarr Gábor Oktatási és Kulturális Alapítvány beadványa Wass Albert emlékmű elhelyezéséről
8. napirend -Aszódi Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítésének tervezési munkáira kiírt ajánlati felhívás eredményéről
9.napirend-Előterjesztés a multifunkciós kulturális központ megvalósíthatósági tanulmányára kiírt pályázati felhívás eredményéről
10.napirend - Előterjesztés Széchenyi utca 18. mögött, 485 hrsz 481 hrsz határán partfal helyreállítás
11.napirend - Előterjesztés Petőfi Muzeális Gyűjtemény, Aszód Szontágh Lépcső 2. 194 hrsz. területén
12.napirend -Előterjesztés Breda patak, 059, 070 hrsz. árvíz-védelemi munkái vis maior
13. napirend-Előterjesztés Aszód Város Önkormányzata 2018. évi közbeszerzési tervének módosítására
14. napirend - Tájékoztató az augusztus 20-ai kitünbtetések adományozásáról
sürgősségi indítvány Aszód Város településrendezési eszközeinek bp.rákos-hatvan vasúti vonalszakasz korszerűsítésével összefüggő mód.
15. napirend-Jelentés a lejárt idejű határozatokról és a két ülés között tett intézkedésekről

Jegyzőkönyvek

Határozatok