2018.03.22. – Testületi ülés

Meghívók

Előterjesztések

1 napirend-Beszámoló Aszód településközbiztonságának helyzetérőla közbiztonság érdekében tett intézkedésekről
2. napirend-Előterjesztés Aszód Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5-2015.(II.6.) önkormányzati rendelete módosítására
3. napirend-Előterjesztés a szem. gond. nyújtó szoc. ell. térítési díjáról szóló 7-2014. (V.30. ) ör módosítására
4.napirend-Előterjesztés a bölcsődei térítési díjakról szóló 8-2012.(III.30.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára
5. napirend-Előterjesztés a 2018-2019-es nevelési évre az óvodai beiratkozás időpontjának meghatározásáról
6.napirend-Előterjesztés az Aszód és Társult Önkormányzatok Szociális és Gyermekjóléti Társulása Társulási Megállapodás módosításának jóváhagyására
7.napirend-Megállapodások civil szervezetekkel a 2018. évi költségvetésben jóváhagyott támogatások átadásáról
8.napirend-Előterjesztés civil szervezetek támogatásának 2018. évre vonatkozó pályázati kiírására
9.napirend-Előterjesztés önkormányzati tulajdonú helyiségek ingyenes és kedvezményes használatba adásáról
10. napirend-Előterjesztés 883 hrsz.-ú Önkormányzati tulajdonú ingatlan pályázat útján történő értékesítése tárgyában
10 napirend-csereanyag- Előterjesztés a 883-hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan pályázat útján történő értékesítése tárgyában
11. napirend-Előterjesztés az Aszód 1640 helyrajzi számú, önkormányzati tulajdonú ingatlan földhivatali megnevezésének módosításáról
12 napirend -Előterjesztés az Aszód Szabadság tér 9.. alatti önkormányzati tulajdonú épület energetikai felújításához beérkezett ajánlatokról
13. napirend-Előterjesztés az Aszód, Falujárók úti Szivárvány Tagóvoda és a Kossuth L. utcai Ház. Rend. ép.gépészeti és ép.elektromos felújít. terv.
14 napirend- Előterjesztés Aszód város Önkormányzat 2018. évi közbeszerzési tervéről
15. napirend-Tájékoztató Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása Pest megye területén 2018 évi pályázat előkészítéséről
15 napirend-csereanyag- Előterjesztés PM-ONKORMUT 2018. pályázaton való indulás előkészítéséről
16.napirend-Előterjesztés a Podmaniczky Alapfokú Művészeti iskola alapfeladat bővítésének véleményezésére
17 napirend- Előterjesztés többfunkciós kultúrális központ léptesítésének előkészítő lépéseiről
18. napirend-Jelentés a lejárt idejű határozatokról és a két ülés között tett intézkedésekről

Jegyzőkönyvek

Határozatok