2018.02.22. – Testületi ülés

Meghívók

Előterjesztések

1 napirend-ET Aszód V.Önk. költségvetéséről szóló 2017. évi 1-2017.II.24 Ör módosítása-j
2. napirend - ET Aszód Város Önk. adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési köt. megállapításáról
3.napirend- ET Aszód Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről-J2
4. napirend-ET. a településkép védelméről szóló rendelet megalkotására-J
5 napirend-ET az AVKK 2017. évi beszámolójának és 2018. évi munkatervfének jóváhagyására
5.napirend -ET az AVKK 2017. évi beszámolójának és 2018. évi munkatervének jóváhagyására-beszámoló
5.napirend -ET az AVKK 2017. évi beszámolójának és 2018. évi munkatervének jóváhagyására-munkaterv
6. napirend-ET földmérési munkák végzéséről szóló ajánlati felhívás eredményéről
7. napirend - ET és az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása 2017 pályázathoz kiírt kivitelezői ajánlatkérés eredményéről
8. napirend - ET az utak burkolására kiírt tervezői ajánlati felhívás eredményéről
9.napirend-ET a közalkalmazotti és munkavállalói cafetéria juttatások önkormányzati szintű szabályzatának elfogadására
10. napirend-ET a Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak, póttagjainak megválasztására, Helyi Választási Bizottság tagjának pótlására
11. napirend -ET a Gödöllői Rendőrkapitányság vezetője kinevezésének véleményezésére
12. napirend- Javaslat a polgármester szabadságolási ütemtervére
Sürgősségi indítvány- ET Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása Pest megye területén 2018 évi pályázat benyújtásának előkészítése
13. napirend - Jelentés a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között tett intézkedésekről

Jegyzőkönyvek

Határozatok