2018.01.25. – Testületi ülés

Meghívók

Előterjesztések

1 napirend-Képviselő-testület nyilatkozata
2 napirend-Előterjesztés a településkép védelméről szóló rendelet megalkotására
3. napirend-Előterjesztés főépítészi feladat ellátására vonatkozó megbízás jóváhagyására
4. napirend-Előterjesztés az Aszódi Napsugár Óvoda nyári nyitvatartási rendjének jóváhagyására
5. napirend-Előterjesztés Aranykapu Bölcsőde nyári nyitvatartási rendjének jóváhagyására
6. napirend-Előterjesztés az országos Orvosi Ügyelet Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság kérelméről
7. napirend-Előterjesztés vidékfejlesztési Pályázatokon (VP) történő indulásról
8. napirend-Előterjesztés földmérési munkák végzéséről szóló ajánlati felhívás kiírásáról
9. napirend-Előterjesztés KEHOP-5.2.9-16-2016-00101 azonosítószámú pályázathoz tartozó energetikai tanúsítvány elkészítéséről
10. napirend-Előterjesztés az Aszód, Szabadság tér 9. alatti önkormányzati tulajdonú ép.külső energetikai- és belső gép.felújításának elők.
11. napirend-Előterjesztés Antal Viktorné kérelméről
12. napirend-Előterjesztés az Aszód belterület 330 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanra érkezett pályázat értékeléséről
13. napirend-Előterjesztés adókövetelések állományának vizsgálatáról és az elévülő tételek nyilvántartásból való kivezetéséről
14. napirend-Előterjesztés a „Családok Éve” alkalmából rajz-, festmény pályázat kiírására
15. napirend-Jelentés a lejárt idejű határozatokról és a két ülés között tett intézkedésekről

Jegyzőkönyvek

Határozatok