2017.12.07. – Testületi ülés

Meghívók

Előterjesztések

1. napirend- Beszámoló az Albert Schweitzer Kórház Aszód Szakrendelő Intézet munkájáról
2. napirend-Előterjesztés a településrendezési eszközök kiemelt fejlesztési területekre vonatkozó módosításának elfogadásáról
3.napirend-Előterjesztés Aszód Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 14-2011.-V.10.- ÖR. sz. rendelet módosításáról
4.napirend-Előterjesztés a reklámok, reklámhordozók elhelyezésének, alkalmazásának követelményeiről, feltételeiről... szóló ör elfogadásáról
5. napirend- Előterjesztés Településképi arculati kézikönyv elfogadásáról
5. napirend-melléklet-aszod_tak_velemeny-PM Építészkamara
5. napirend-melléklet-aszod_kezikonyv_velemeny-MMHH
5. napirend Aszód Településképi Arculati Kézikönyv
6. napirend- Előterjesztés a Településképi rendelet előzetes tervezetéről
7.napirend-Tájékoztató a Szociális Szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálatáról
8.napirend -Előterjesztés a Gazdasági Program módosításának megtárgyalására és elfogadására
9.napirend -Előterjesztés Aszód Város Önkormányzat 2018. évi belső ellenőrzési terv végrehajtására szerződő fél kiválasztása
10.napirend-Előterjesztés a munka és tűzvédelmi feladatok önkormányzati szintű ellátására
11.napirend-Előterjesztés az önkormányzat ASP rendszerhez való csatlakozással összefüggő szolgáltatási szerződés megkötéséről
12.napirend-Előterjesztés a 330 hrsz.-ú Önkormányzati tulajdonú ingatlan pályázat útján történő értékesítése tárgyában
13.napirend-Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú ingatlanokra érkezett pályázat értékeléséről
14.napirend-Előterjesztés Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. évi I. félévi munkaterve megállapítására
15.napirend-Előterjesztés az Aszódi Tükör színes megjelenéséről
16.napirend-Jelentés a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között tett intézkedésekről

Jegyzőkönyvek

Határozatok