2017.11.16. – Testületi ülés

Meghívók

Előterjesztések

1. napirend ET Aszód Város Önkormányzata tulajdonában álló közterületek használatáról és rendjéről szóló …/2017. (XI.17. ) új önkormányzati rendelet megalkotására
2 napirend-ET-az az Aszódi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselők és közszolgálati ügykezelők jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 4/2015. (I. 23.) önkormányzati rendelet módosítására
3 napirend ET- a telekadóról szóló 23/2015. ( XI. 20. ) önkormányzati rendelet módosításáról
4 napirend-ET-az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletének és elidegenítésének szabályairól, a lakbérek, bérleti díjak mértékének megállapításáról szóló 19/2013. (IX. 6.) önkormányzati rendelete módosítására
5 napirend-Tájékoztató- az önk. tulajdonában lévő lakások és nem lakás célú helyiségek bérleti díj hátralékairól 2017.okt.31-ig
6 napirend- ET- a Dunakeszi Tankerületi Központtal megállapodás megkötésére
7 napirend-ET- a Hévízgyörki Református Egyházközség kérelméről
8 napirend -ET-883-hrsz.ú önkormányzati tulajdonú ingatlan pályázat útján történő értékesítése tárgyában
9 npirend -ET-Aszód Város Önkormányzat 2018. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról
10 napirend-ET-a munka és tűzvédelmi feladatok önk. szintű ellátásáról
11 napirendET-AVKK igazgatói feladatok ellátására vonatkozó pályázat kiírására
12 napirend-ET-a 2018. évi városi rendezvényterv elfogadására
13 napirend-Jelentés a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között tett intézkedésekről

Jegyzőkönyvek

Határozatok