2017.10.19. – Testületi ülés

Meghívók

Előterjesztések

1. napiend- Et. a Breda patakmeder további tisztítása
2. napirnd- Et. Aszód Város Önkormányzat 2017. évi közbeszerzési tervének módosítására
3. napirend -Et. Aszód déli iparterület infrastruktárális fejlesztése keretében megvalósuló útburkolat építéséhez kapcsolódó kiegészítő építési munkák
4. napirend-Beszámoló az Aranyakpu Bölcsőde 2016-2017. évi munkájáról
5. napirend -Beszámoló a Városi Podmaniczky Pince működtetéséről
6. anpirend-Et. a szociális és a gyermekvédelmi személyes gondoskodásról szóló rendelet módosítására
7 napirend- Et. a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló rendelet módosítására
8. napirend- Beszámoló Aszódi Polgármesteri Hivatal 2016. évi munkájáról
9 napirend-Et a 109. hrsz.-ú természetben 2170 Aszód Kossuth L.u.78. szám alatt lévő kivett orvosi rendelő átminősítéséről
10. napirend- Et. az Aszód Város Önkormányzat Közép és Hosszú távú Vagyongazdálkodási tervének megvalósulásáról
11. napirend- a VEKOP-1.2.2-15-2016-00007 pályázathoz kapcsolódó Válallkozási szerződés módosításáról
12. napirend-Et. a 2018. évre tervezett útfelújítások meghatározására
13 . napirend- VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú, „A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztése, ...
14. napirend -Et. Rácz Jánosné Csikós Erzsébet, Aszód Falujárók útja 28. Fszt. 3 .szám alatti lakos kérelméről
15. napirend-ET. Ceglédi Tankerület Központtal megállapodás megkötésére és költségmegosztási megálalpodás módosítására
16. napirend-jelentés a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között tett intézkedésekről
Sürgősségi indítvány PM_ONKORMUT_2016/102 kódszámú pályázathoz tartozó vállalkozási szerződés módosításáról
Sürgősségi indítvány Aszód, Déli-iparterület csapadékvíz elvezetés vízjogi engedélyezési terveinek elkészítésére

Jegyzőkönyvek

Határozatok