2017.08.24. – Testületi ülés

Meghívók

Előterjesztések

1 napirend- Előterjesztés VEKOP-1.2.2-15-2016-00007 pályázat lebonyolítása érdekében tett lépésekről
2. napirend- Előterjesztés a VEKOP-1.2.2-2016-00007 kódszámú -Aszód, Déli-iparterület infrastruktúrális feklesztése- című projekt kivitelezőjének kiválasztásáról
3 napirend- Előterjesztés Aszód, Déli -iparterület, Galga utca terület rendezéséről
4 napirend-Előterjesztés az Aszód PM ONKORMUT 2016 -102 kódszámú pályázat lebonyolítása érdekében tett lépésekről
5 napirend- Előterjesztés az -Aszód PM_ONKORMUT_2016 belterületű utak felújítása- tárgyú építési beruházás kiírt közbeszrezési eljárás eredményéről
6 napirend Előterjesztés vis maior pályázathoz tartozó műszaki ellenőri és tervezési munkákról
7 napirend- Előterjesztés PM_CSAPVÍZGAZD_2017 pályázat előkészítési munkáiról
8-napirend-eloterjesztes-az-albert-schweitzer-korhaz-rendelointezet-telekegyesitesi-kerelme
9 napirend-Előterjesztés a Város kiemelt fejlesztési területeinek bővítéséről
10 napirend-Előterjesztés az Önkormányzat tulajdonában lévő lakáscserék ügyében
11 napirend-Előterjesztés az Aszód Baross u. 5.sz. alatti önkormányzati bérlekásar kiírt pályázatok eredménye tárgyban
12 napirend-Előterejsztés a Ceglédi Tankerületi Központtal üzemeltetési költségmegosztásról szóló megállapodás jóváhgyására
13 napirend- Jelentés alejárt határidejű határozatokról és a két ülés között tett intézkedésekről
Sürgősségi indítvány "Előterjesztés Aszód Város Önkormányzata 2017.évvi közbeszerzési tervének módosítására"
Sürgősségi indítvány "Előterjesztés Aszód Kossuth L.u.84. szám alatti háziorvosi rendelő és védőnői szolgálat épület tető felújításáról"

Jegyzőkönyvek

Határozatok