2017.06.29. – Testületi ülés

Meghívók

Előterjesztések

1) Előterjesztés hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló 11/2016.(VII.19.) rendelet módosítására
Módosító rendelet száma: 10/2017. (VI.30.)
2) Előterjesztés az Albert Schweitzer Kórház- Rendelőintézettel kötött Vagyon-használati és Vagyonkezelési szerződések módosításáról
3) Előterjesztés az egészségügyi alapellátásban működő iskolaorvosi feladat-ellátási szerződés módosításáról
4) Előterjesztés Aszód, Domony, Iklad, Kartal és Verseg települések között Együttműködési megállapodás megkötéséről, központi orvosi ügyelet fenntartása tárgyában
5) Előterjesztés az Aszódi Napsugár Óvoda óvodavezetői álláshelyére kiírt pályázat elbírálására
6) Előterjesztés a HUNG-2017 kódjelű pályázat tárgyában
7) Előterjesztés az Aszód belterület 792 hrsz.-ú, önkormányzati tulajdonú ingatlanra érkezett pályázat értékeléséről
8) Előterjesztés Településrendezési eszközök módosításáról
9) Előterjesztés az Aszód belterület 1239/2/A/8 hrsz.-ú, önkormányzati tulajdonú lakásra érkezett pályázat értékeléséről
10) Előterjesztés a Baross utca 5. 2. számú lakás bérbeadásáról és beszámítható felújítási költségéről
11) Előterjesztés a KEHOP-5.2.9-16-2016-00101 pályázat műszaki ellenőrének kiválasztásáról
12) Előterjesztés Vis maior pályázathoz tartozó műszaki ellenőri és tervezési munkákról
13) Előterjesztés a „Déli –iparterület infrastrukturális fejlesztése” c. projekt megvalósítási feladatairól
14) Előterjesztés Aszód, hrsz 1298 és 0111/2 árkok földhivatali bejegyzéséről
15) Előterjesztés Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. II. félévi munkatervére
16) Jelentés a lejárt idejű határozatokról és a két ülés között tett intézkedésekről
Sürgősségi indítvány "PM_ONKORMUT_2016 jelű „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén”

Jegyzőkönyvek

Határozatok