2017.05.18. – Testületi ülés

Meghívók

Előterjesztések

1 napirend- beszámoló 2016 évi költségvetési zárszámadásról
2 napirend- 2016. évi belső ellenőrzésről
3 napirend-megállapodás gyermekétkeztetési közfeladat ellátásához kapcsolódó egyes kérdések szabályozásáról
4 napirend- előterjesztés a Dunakeszi Tanker. Közp. kötött vagyonkezelési szerződés módosítására
5 napirend- Előterjesztés a helyi környezet védelméről közterületek rendjéről.... rendelet módosítása
6 napirend- beszámoló Máltai Szeretetszolgálat Aszódot érintő feladatairól
7 napirend- Előterjesztés a civil szervezetek 2017. évi támogatásáról
8 napirend- Lejárt pályázatok eredménye, Rákóczi úti, Baross utca, Puttony utca 3. Kossuth L.u.21.
9 napirend- Előterjesztés a kiegészítő gyermekorovosi ügyeletről
10 napirend- előterjesztés az egészségügyi alapellátásban működő házi fogorvosi feladat-ellátási szerződések módosítására
10 napirend- előterjesztés az egészségügyi alapellátásban működő házi fogorvosi feladat-ellátási szerződések módosításáraJ
11 napirend- Beszámoló a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló .......
12 napirend- előterjesztés 792 hrsz.-ú önk. tulajdonú ingatlan pályázat útján történő értékesítése tárgyban
13 napirend-előterjesztés Településképi Arculati Kézikönyv készítésére beérkezett ajánlatokról és további feladatokról
14 napirend-a KEHOP-5.2.9-16-2016-00101 pályázathoz tartozó kivitelezői szerződés módosításáról
15 napirend-Előterjesztés a KEHOP-5.2.9-16-2016-00101 pályázat műszaki ellenőrének kiválasztására vonatkozó ajánlati felhívásról
16 napirend-Előterjesztés Városi nyilvános WC kialakítására
17 napirend-Előterjesztés főépítészi feladat ellátására vonatkozó megbízás jóváhagyására
18 napirend -Előterjesztés a Wass Albert emlékére állítandó szoborral kapcsolatos döntéshozatalra
19 napirend-Előterjesztés a 2017-2018. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározásáró
20 napirend-Jelentés a lejárt idejű határozatokról és a két ülés között tett intézkedésekről

Jegyzőkönyvek

Határozatok