2017.03.23. – Testületi ülés

Meghívók

Előterjesztések

1. Beszámoló az aszódi Központi Orvosi Ügyelet 2016. évi működéséről és tájékoztató a 2017. évi fejlesztésekről
2. Előterjesztés kiegészítő gyermekorvosi ügyeletről
3. Előterjesztés az egészségügyi alapellátásban működő házi gyermekorvosi és iskolaorvosi feladat-ellátási szerződések felülvizsgálatára
4. Gödöllő Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2016. évi beszámoló jelentése
5. Beszámoló a Gödöllői Rendőrkapitányság 2016. évben végzett munkájáról
6. Beszámoló az Aszód Galga Polgárőr Egyesület 2016. évi tevékenységéről
7. Beszámoló a Kistérségi Gondozási Központ 2016. évi munkájáról
8. Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 7/2014.(V.30.) önkormányzati rendelet módosítására
9. Előterjesztés a bölcsödei térítési díjakról szóló 8/2012.(III.30.) önkormányzati rendelet módosítására
10. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévő lakás és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletének és elidegenítésének szabályairól, a lakbérek, bérleti díjak mértékének megállapításáról szóló 19/2013.(I
11. Előterjesztés a 2017/2018 nevelési évre az óvodai beiratkozás időpontjának meghatározásáról
12. Előterjesztés civil szervezetek támogatásának 2017. évre vonatkozó pályázati kiírására Előterjesztő:     Polgármester
13. Előterjesztés Aszód Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának 2016. évi megvalósításáról és a 2017. évi munkaterv elfogadásáról
14. Előterjesztés Aszód Város 2017. évi összesített közbeszerzési tervének jóváhagyására
15. Előterjesztés az Önkormányzat tulajdonában lévő lakáscserék ügyében
16. Előterjesztés az Aszód hrsz. 1298, hrsz.0119 utak vízgyűjtő területének vízrendezésére vonatkozó kivitelezői ajánlati felhívásara beérkezett ajánlatokról
17. Előterjesztés vis maior támogatás kérelemről
18. Előterjesztés önkormányzati nyári tábor szervezésére
19. Előterjesztés az Aszód és Társult Önkormányzatok Szociális és Gyermekjóléti Társulása Társulási Megállapodás módosításának jóváhagyásáról
20. Megállapodások civil szervezetekkel a 2017. évi költségvetésben jóváhagyott támogatások átadásáról
21. Előterjesztés Nyárádszereda testvérvárossal kötendő adományozási szerződésről
22. Előterjesztés pályázati felhívás kiírására, Szabadság téri kiülős vendéglátóhely kialakítására és üzemeltetésére
23. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú helyiségek ingyenes használatba adásáról
25. Jelentés a lejárt idejű határozatokról és a két ülés között tett intézkedésekről

Jegyzőkönyvek

Határozatok