2016.12.08. – Testületi ülés

Meghívók

Előterjesztések

1. Előterjesztés az egészségügyi alapellátásban működő fogorvosok – feladat-ellátási szerződéseinek felülvizsgálatára
2. Előterjesztés Aszód Városi Kulturális Központ 2017. évi munkatervéről
3. Előterjesztés együttműködési megállapodás kötésre és használatba adási szerződésre az Aszód Város Önkormányzat tulajdonát képező Mély u. 364 hrsz. ingatlan használatára
4. Előterjesztés a helyi építési szabályzatról szóló 11/2004. (IV.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
5. Előterjesztés Településszerkezeti terv és Helyi Építési Szabályzat módosítására beérkezett tervezői ajánlatokról
6. Előterjesztés a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 10/2015. (II.20.) önkormányzati rendelet módosítására
7. Előterjesztés az Aszódi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselők és közszolgálati ügykezelők jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 4/2015. (I. 23.) rendelet módosítására
8. Előterjesztés Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. I. félévi munkaterve megállapítására
9. Előterjesztés a Dunakeszi Tankerületi Központtal kötendő vagyonkezelési szerződés és megállapodás jóváhagyására
10. Előterjesztés a Ceglédi Tankerületi Központtal kötendő vagyonkezelési szerződés és megállapodás jóváhagyására
11. Előterjesztés a KÖFOG-1.2.1-VEKOP-16 kódszámú pályázat benyújtására az önkormányzati ASP rendszerhez történő csatlakozás finanszírozásához
12. Előterjesztés a 24/2015.(II.19.) ÖKT számú és a 103/2016.(V.31.) ÖKT számú határozatok visszavonásáról, valamint a 98/2016.(V.31.) ÖKT számú határozat módosításáról
13. Jelentés a lejárt idejű határozatokról és a két ülés között tett intézkedésekről

Jegyzőkönyvek

Határozatok