2016.04.21. – Testületi ülés

Meghívók

Előterjesztések

1. Előterjesztés a SUPPORT Humán Segítő és Szolgáltató Alapítvány Családok Átmeneti Otthona szakmai beszámolójáról
2. Előterjesztés a 2016/2017. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározására
3. Előterjesztés fogorvosi szék beszerzésére kért támogatás elbírálására
4. Előterjesztés a civil szervezetek 2016. évi támogatásáról
5. Előterjesztés az Aszód és Társult Önkormányzatok Szociális és Gyermekjóléti Társulása Társulási Megállapodás módosításának jóváhagyásáról
6. Beszámoló az Aszód FC-ben 2015. évben folyt szakmai- és utánpótlás-nevelő munkáról
7. Előterjesztés a Podmaniczky Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői pályázat véleményezésére
8. Előterjesztés az Aszód, Baross u. 5. sz., valamint a Szabadság tér2.I/1. sz. alatti önkormányzati bérlakásra kiírt pályázatok eredménye tárgyban
9. Előterjesztés Önkormányzati tulajdonú ingatlan pályázat útján történő értékesítése tárgyában
10. Előterjesztés Aszód belterület 1357/48/A/30 hrsz.-ú és az Aszód belterület 1357/46/A/10 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú bérlakás bérlőknek történő értékesítése tárgyban
11. Előterjesztés a Mély utca menti partfalomlás Vis Maior támogatás elszámolásáról
12. Előterjesztés a Településszerkezeti terv és a Helyi Építési szabályzat módosításának megindításáról
13. Előterjesztés 2016 évi kátyúzás és úthiba javítási munkáiról
14. Előterjesztés KKETTKK-CP-02 jelű pályázathoz önerő biztosítására
15. Előterjesztés VEKOP-6.2.2-15 „A társadalmilag és fizikailag leszakadó vagy leszakadással veszélyeztetett településrészeken élő lakosság életminőségének javítására” c. uniós pályázat pályázati tanácsadójának
16. Előterjesztés a Szabadság tér geodéziai felmérésére beérkezett ajánlatokról
17. Előterjesztés VP-6-7.4.1.1-16 kódszámú pályázat benyújtásához szükséges pályázati tanácsadási és tervezési munkák elkészítésére beérkezett ajánlatokról
18. Előterjesztés ajánlati felhívásra  közbeszerzési  szakértő kiválasztására
19. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között tett intézkedésekről

Jegyzőkönyvek

Határozatok