2016.03.31. – Testületi ülés

Meghívók

Előterjesztések

1. Beszámoló az aszódi Központi Orvosi Ügyelet 2015. évi működéséről és tájékoztató a 2016. évi fejlesztésekről
2. Gödöllő Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2015. évi beszámoló jelentése
3. Beszámoló a Gödöllői Rendőrkapitányság 2015. évben végzett munkájáról
4. Beszámoló az Aszód Galga Polgárőr Egyesület 2015. évi tevékenységéről
5. Megállapodások civil szervezetekkel a 2016. évi költségvetésben jóváhagyott támogatások átadásáról
6. Előterjesztés a 2016/2017-es nevelési évre az óvodai beiratkozás időpontjának meghatározásáról
7. Előterjesztés az „Aranykapu" Bölcsőde Alapító Okirat módosításra
8. Előterjesztés az Aszód Városi Kulturális Központ Alapító Okirat módosításra
9. Előterjesztés az Aszód Város Önkormányzat Gyermekétkeztetési Intézménye Alapító Okirat módosításra
10. Előterjesztés a 46/2014. (III.27.) számú határozatával jóváhagyott munkamegosztási megállapodások módosítására
11. Előterjesztés a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 10/2015.(II.20.) önkormányzati rendelet módosítására
12. Előterjesztés a gyermekétkeztetés térítési díjairól szóló 8/2014.(V.30.) önkormányzati rendelet módosítására
13. Előterjesztés a szociális és a gyermekvédelmi személyes gondoskodásról szóló 30/2013.(XII.13. önkormányzati rendelet módosítására
14. Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 7/2014.(V.30.) önkormányzati rendelet módosítására
15. Előterjesztés az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 30/2012.(XI.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
16. Előterjesztés Aszód Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának 2015. évi megvalósításáról, a 2016. évi munkaterv elfogadására
17. Előterjesztés önkormányzati nyári tábor szervezésére, egyéb tábori részvétel támogatására
18. Előterjesztés a szünidei gyermekétkeztetés biztosítására
19. Előterjesztés civil szervezetek támogatásának 2016. évre vonatkozó pályázati kiírására
20. Előterjesztés Aszód, Baross u.5. és Aszód, Szabadság tér 2.I/1. számú lakások bérbeadásáról
21. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú ingatlanok pályázat útján történő értékesítése tárgyában
22. Előterjesztés Aszód Város Önkormányzata 2016. évi közbeszerzési tervéről
23. Előterjesztés a Szabadság tér rekonstrukciójáról
24. Előterjesztés a VEKOP-6.2.2-15 jelű pályázat pályázatírójának kiválasztására
25. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között tett intézkedésekről
A 2016. évi VP-6-7-.4.1.1-16 kódszámú pályázat benyújtásához szükséges pályázat előkészítési feladatok ellátására
Aszód Város Önkormányzat tevékenységi köreiről

Jegyzőkönyvek

Határozatok