2015.12.10. – Testületi ülés

Meghívók

Előterjesztések

1. Előterjesztés Pest megye önálló régióvá válásával kapcsolatos határozathozatalra
2. Előterjesztés a bölcsődei térítési díjakról szóló 8/2012.(III.30.) önkormányzati rendelet módosítására
3. Előterjesztés az Aranykapu Bölcsőde Szakmai Programja jóváhagyására
4. Előterjesztés az Aranykapu Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata jóváhagyására
5. Előterjesztés az Aszódi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselők és közszolgálati ügykezelők jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 4/2015. (I. 23.) rendelet módosítására 
6. Előterjesztés az Aszód és Társult Önkormányzatok Szociális és gyermekjóléti Társulás Társulási Megállapodása módosítására 
7. Előterjesztés az Aszódi 502/5. hrsz.-ú ingatlan Önkormányzati tulajdonba adásáról 
8. Előterjesztés az Aszód belterület 1150/32 hrsz.ú lakóépület, udvar és a 1150/6 hrsz.-ú lakóház, udvar társasház alapításáról 
9. Előterjesztés a 119/2011.(V.10.) Ökt számú Aszód településszerkezeti tervére vonatkozó határozat módosítására 
10. Előterjesztés Aszód Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 14/2011.(V.10.) rendelet módosítására 
11. Előterjesztés Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. I. félévi munkaterve megállapítására 
12. Előterjesztés Aszód Város 2016. évi kiemelt rendezvényei jóváhagyásáról 
13. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között tett intézkedésekről

Jegyzőkönyvek

Határozatok