2015.11.19. – Testületi ülés

Meghívók

Előterjesztések

1. Előterjesztés a Kistérségi Gondozási Központ Alapító Okiratának módosítására
2. Előterjesztés az iparűzési adóról szóló új önkormányzati rendelet megalkotásáról
3. Előterjesztés a telek adóról szóló új önkormányzati rendelet megalkotásáról
4. Előterjesztés a magánszemélyek kommunális adójáról szóló új önkormányzati rendelet megalkotásáról
5. Előterjesztés az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletének és elidegenítésének szabályairól, a lakbérek, bérleti díjak mértékének megállapításáról szóló 19/2013.
6. Előterjesztés a Podmaniczky Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői pályázata véleményezésére
7. Előterjesztés Aszód várossá nyilvánításának 25 éves évfordulója alkalmából rajz-, festmény pályázat kiírására
8. Előterjesztés Gazdasági Program módosításáról
9. Előterjesztés Pest Megye Önálló NUTS 2 régióvá válását kezdeményező határozathoz
10. Előterjesztés Aszód Város Önkormányzat 2016. évi belső ellenőrzési tervének elfogadására
11. Előterjesztés az Aszód belváros területére bevezetésére kerülő parkolási rendszerről
12. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú utak útépítési rangsoráról
13. Előterjesztés az Aszód, Kossuth L.u.21. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás céljára szolgáló üzlethelyiség bérbeadásáról
14. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között tett intézkedésekről

Jegyzőkönyvek

Határozatok