2015.09.17. – Testületi ülés

Meghívók

Előterjesztések

1. Tájékoztató Pest megyei 6. sz. országgyűlési egyéni választókerület országgyűlési képviselője Aszód Város érdekében végzett munkájáról
2. Előterjesztés a Megü Bt-vel kötött feladat-ellátási szerződés módosításáról
3. Előterjesztés az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 9/2015 (II.20.) rendelet módosítására
4. Előterjesztés az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletének és elidegenítésének szabályairól, a lakbérek, bérleti díjak mértékének megállapításáról szóló 19/2013.
5. Előterjesztés az Integrált Településfejlesztési Stratégia elfogadásáról
6. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2014. évi munkájáról, a felügyeleti ellenőrzések tapasztalatairól
7. Előterjesztés a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Ösztöndíjrendszer 2016. évi pályázati forduló csatlakozási nyilatkozatáról
8. Előterjesztés a gyermekétkeztetéssel összefüggő törvényességi felhívás alapján indult keresetről
9. Tájékoztató a városi piac működtetéséről
10. Előterjesztés Szentkereszt utca burkolására kivitelező kiválasztásáról és a felhalmozási kiadások előirányzati összegei közötti átcsoportosításról (az anyag hétfőn a bontás után kerül megküldésre, amennyiben az összeg
11. Szakmai, pénzügyi beszámoló a Városi Sporttelepen elvégzett mobil lelátó létesítéséről
12. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között tett intézkedésekről

Jegyzőkönyvek

Határozatok