2015.08.27. – Testületi ülés

Meghívók

Előterjesztések

1. Előterjesztés Aszód Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési szabályzatáról szóló 5/2015.(II.6.) önkormányzati rendelet módosítására
2. Előterjesztés a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 10/2015 (II.20.)  önkormányzati rendelet módosítására
3. Előterjesztés az Aszódi Városi piac tartásról szóló 31/2012. (XI. 13.) önkormányzati rendelet módosítására
4. Előterjesztés felhalmozási kiadások előirányzati összegei közötti átcsoportosításról
5. Előterjesztés az Aszódi Gyermekétkeztetési Intézmény vezetésére irányuló magasabb vezetői pályázat kiírására
6. Előterjesztés az Integrált Településfejlesztési Stratégia elfogadásáról
Napirendről levéve
7. Előterjesztés Aszód Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálatáról
8. Előterjesztés az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról
9. Előterjesztés a viharkárok utáni fakivágásról
10. Előterjesztés Aszód belterület 1357/48/A/26 hrsz.-ú, önkormányzati tulajdonú társasházi lakás pályázat útján történő értékesítése tárgyában
11. Tájékoztató a szilárd burkolattal nem rendelkező utakról
12. Tájékoztató Városi Sportnap megtartásáról és Magyarország szeretlek pályázat benyújtásáról
13. Előterjesztés 2016. évi „Európa a Polgárokért” pályázat benyújtására
14. Előterjesztés az aszódi Napsugár Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata, nyitva tartás jóváhagyására
15. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között tett intézkedésekről

Jegyzőkönyvek

Határozatok