2015.04.23. – Testületi ülés

Meghívók

Előterjesztések

1. Beszámoló az Aszódi Központi Orvosi Ügyelet 2014. évi működéséről
2. Beszámoló az Aszód Galga Polgárőr Egyesület szakmai beszámolójáról
3. Előterjesztés a 2015/2016. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározására
4. Előterjesztés az Aszódi Napsugár Óvoda nyári nyitvatartási rendjének jóváhagyására
5. Előterjesztés az Aranykapu Bölcsőde nyári nyitvatartási rendjének jóváhagyására
6. Beszámoló Szabadidősport Egyesület szakmai munkájáról
7. Előterjesztés a gyermekétkeztetés térítési díjairól szóló 8/2014. (V.30.) rendelet módosítására valamint felnőtt étkeztetés díjának megállapítására
8. Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 7/2014.(V.30.) önkormányzati  rendelet módosítására
9. Előterjesztés Aszód Város Önkormányzat 2/2014. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosítására
10. Előterjesztés az önkormányzat 2014. évi beszámolási kötelezettségéről
11. Előterjesztés települési támogatás kifizetéséhez igényelt, rendkívüli támogatási pályázat benyújtásáról
12. Előterjesztés egyes önkormányzati rendeletek deregulációs hatályon kívül helyezéséről szóló rendelet megalkotására
13. Beszámoló Aszód FC-ben folyó szakmai munkáról
14. Javaslat a 2015. évi igazgatási szünet elrendelésére az Aszódi Polgármesteri Hivatalban
15. Előterjesztés Aszód város logójának, jelmondatának elfogadására
16. Előterjesztés a civil szervezetek 2015. évi támogatásáról
17. Előterjesztés a 2015. évre vonatkozó helyiség bérleti díjak megállapításáról szóló 141/2014.(XI.27.) ÖKT sz. határozat kiegészítéséről
18. Előterjesztés a 2015. évi rendezvényterv módosítására
19. Előterjesztés a Podmaniczky Alapfokú Művészeti Iskola alapfeladat bővítésének véleményezésére
20. Előterjesztés a Csengey Gusztáv Általános Iskola alapfeladat csökkentés véleményezésére
21. Előterjesztés az Aszód, Csengey és Régész utcát érintő telekhatár-rendezéséről
22. Előterjesztést új gép beszerzésére a Városüzemeltetési és Műszaki Osztály részére
23.a Nemzeti Kulturális Alap(NKA) Vizuális Művészek Kollégiuma általi kiírt pályázaton történő indulásra
24. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között tett intézkedésekről

Jegyzőkönyvek

Határozatok