2015.03.19. – Testületi ülés

Meghívók

Előterjesztések

1. Beszámoló az Albert Schweitzer Kórház–Rendelőintézet Aszódi Rendelőintézetben 2013.április 1-jétől végzett munkájáról
2. Gödöllő Hivatásos Tűzolótó-Parancsnokság 2014. évi önkormányzati beszámolója
3. Beszámoló a Gödöllői Rendőrkapitányság 2014. évben végzett munkájáról
4. Előterjesztés Aszód Város Önkormányzata 2015. évi közbeszerzési tervéről
5. Előterjesztés a civil szervezetek támogatásának 2015. évre vonatkozó pályázati kiírására
6. Előterjesztés a 2015/2016-os nevelési évre az óvodai beiratkozás időpontjának meghatározásáról
7. Előterjesztés az AVKK 2015. évi munkatervéről
8. Előterjesztés az Aszódi Csengey Gusztáv Általános Iskola Gyermekkórusa és a Stellária Média Női Kar művészeti vezetője díjazására
9. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú helyiségek ingyenes használatba adásáról
10. Előterjesztés az Aszód FC-vel 2015. évre kötendő együttműködési és fejlesztési megállapodások megkötéséről
11. Előterjesztés az Aszódi Szabadidősport Egyesülettel 2015. évre kötendő támogatási szerződés megkötéséről
12. Előterjesztés 2015. évi kátyúzás és úthiba javítási munkáiról
13. Előterjesztés a Hatvan-Rákos vasútvonal átépítéséhez kapcsolódó döntésekről
14. Előterjesztés bírósági ülnökök jelölésére
15. Előterjesztés az Aszódi Szociális Kerekasztal tagjának delegálására
16. Előterjesztés a Gazdasági Program tervezet megtárgyalására és elfogadására
17. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között tett intézkedésekről

Jegyzőkönyvek

Határozatok