2015.01.22. – Testületi ülés

Meghívók

Előterjesztések

1. Előterjesztés a 19/2013.(IX.6.) ÖR sz. rendelet módosításáról, valamint az Aszód, Szabadság tér 2. I/1. és az Aszód, Baross u. 5. Fszt. 1. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő lakások piaci bérlakásként történő haszn
2. Előterjesztés a közterület használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról és a közterülethasználati díj mértékének és fizetési módjának megállapításáról és szabályairól szóló 12/2005.(XI.1.) önkormányzati rend
3. Előterjesztés az önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló 19/2010.(XI.1.) önkormányzati rendelet módosítására
4. Előterjesztés az illetményrendszer egyes elemeiről szóló 4/2013.(II.1) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére, új rendelet megalkotására
5. Előterjesztés a 394 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan területrészének megvásárlása iránti kérelem ügyében
6. Előterjesztés Aszód, Kossuth L.u.11. sz. alatti önkormányzati tulajdonban lévő üres ingatlanok hasznosításáról
7. Előterjesztés laptopok beszerzésére
8. Előterjesztés Aszód város 1991. évi várossá nyilvánításának 25. évfordulójának 2016. január 2-án történő megünneplésére
9. Előterjesztés „Európa a Polgárokért" pályázat benyújtásáról
Előterjesztés a Podmaniczky család és Aszód kapcsolatának 300. évfordulójának megünnepléséről
Kiegészítések a 2015. évi rendezvények szervezéséhez
10. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között tett intézkedésekről

Jegyzőkönyvek

Határozatok