2014.12.18. – Testületi ülés

Meghívók

Előterjesztések

1. Előterjesztés Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi I. félévi munkatervéről
2. Előterjesztés az 1502 helyrajzi számú ingatlanra beérkezett pályázatok elbírálása tárgyában, továbbá a 1568,1569, illetve a 681/20  helyrajzi számú önkormányzati tulajdonú ingatlanok eladásának továbbhirdetése tárgyában
3. Előterjesztés a 387/1 helyrajzi számú (2170 Aszód, Mély út 3. szám alatti) önkormányzati tulajdonú ingatlan pályázat útján történő értékesítése tárgyában
4. Előterjesztés a behajthatatlan követelések nyilvántartásból való kivezetéséről
5. Tájékoztató a 261 helyrajzi számú (2170 Aszód, Petőfi Sándor u. 11. szám alatti) ingatlan megvásárlásának lehetőségéről
6. Előterjesztés orvosi eszközök beszerzéséről
7. Előterjesztés az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 30/2012. (XI.13.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
8. Előterjesztése  Aszód Város 2015. évi rendezvényeinek jóváhagyásárára
9. Előterjesztése Aszód, Béke kerti partfalomlásról
10. Előterjesztés az „Aszódi Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése” című ÁROP-3.A.2-2013-2013-0051 számú projekt kapcsán az elektronikus döntéstámogató szoftver működéséhez szükséges hardver eszközök beszerzés
11. Előterjesztés a Micsinay Ernő Városi Sporttelep további fejlesztésére
12. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között tett intézkedésekről

Jegyzőkönyvek

Határozatok