2014.11.27. – Testületi ülés

Meghívók

Előterjesztések

1. Nem képviselő bizottsági tagok eskütétele
2. Előterjesztés Aszód Város Önkormányzat 2/2014.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
3. Beszámoló Aszód Város Önkormányzat 2014. I.-III. gazdálkodásáról
4. Előterjesztés Aszód Város Önkormányzat 2015. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról
5. Előterjesztés a telekadóról szóló 23/2008.(XII.14.) önkormányzati rendelet módosítására Előterjesztő:
6. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú helyiségek ingyenes használatba adásáról és a 19/2013.(IX.6.)
Előterjesztés az iparűzési adóról szóló 25/2010.(XII.14. ÖR módosítására
7. Előterjesztés az Aszód FC-nek átadott fejlesztési támogatás elszámolásáról
8. Előterjesztés az önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló 19/2010.(XI.1.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára
9. Előterjesztés az Aszód és Társult Önkormányzatok Szociális és Gyermekjóléti Társulása Társulási Megállapodás módosításának jóváhagyásáról
10. Előterjesztés Falujárók úti korlát építéséről
11. Előterjesztés Aszód közterületein található veszélyesnek nyilvánított fák kivágásáról,
karbantartó metszéséről
12. Előterjesztés Falujárók útja és Arany J. u. kereszteződésében lévő gyalogátkelőhely balesetveszély elhárításáról
13. Előterjesztés Aszódi Polgármesteri Hivatal helyiségeinek felújításáról
14. Előterjesztés a 23. Kodály kórustalálkozó támogatási kérelméről
15. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között tett intézkedésekről

Jegyzőkönyvek

Határozatok