2014.10.22. – Testületi ülés

Átalakuló ülés

Meghívók

Előterjesztések

1. A 2014. évi önkormányzati választás végleges eredményéről tájékoztatás
2. Képviselő-testület eskütétele, eskü okmány aláírása
3. Polgármester eskütétele, eskü okmány aláírása
4. A Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálata ( 5/2011. ( III. 1. ) Ör.
5. Polgármester köszöntője
6. Alpolgármester megválasztása
7. Alpolgármester eskütétele, esküokmány aláírása
8. Ügyrendi Bizottság tagjainak megválasztása
9. Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagjainak megválasztása
10. Városfejlesztési Bizottság tagjainak megválasztása
11. Művelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sport Bizottság tagjainak megválasztása
12. A megválasztott bizottságok nem képviselő tagjainak eskütétele (esküokmány aláírása)
13. Polgármester illetményének megállapítása (helyben kiosztott anyag)
14. Alpolgármester illetményének megállapítása
15. Tájékoztatás vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségről, összeférhetetlenségi szabályokról

Jegyzőkönyvek

Határozatok