2014.09.11. – Testületi ülés

Meghívók

Előterjesztések

1. Előterjesztés a Galga-mente Ivóvízkészletét Védő és Megőrző Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítására
2. Előterjesztés Aszód Város Önkormányzat 2/2014. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
3. Beszámoló Aszód Város Önkormányzat 2014 évi I. félévi gazdálkodásáról
4. Előterjesztés az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 30/2012.(XI.13.)  önkormányzati rendelet módosításáról
5. Előterjesztés a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számának meghatározásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
6. Előterjesztés a hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és szolgáltatási díjairól szóló rendelet megalkotására
7. Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszer 2015. évi pályázati fordulója csatlakozási nyilatkozatáról
8. Előterjesztés  az Aszód, Béke kert 14. szám alatt ingatlan és szomszédos ingatlanok megközelítésének jogi rendezéséről
Napirendről levéve
9. Előterjesztés a 681/20 hrsz.-ú ingatlan eladásának továbbhirdetése tárgyában
10. Előterjesztés pályázat kiírására az Aszód, Szabadság tér 2.I/1.sz. alatti önkormányzati tulajdonban lévő lakás szolgálati lakásként történő hasznosítására
11. Előterjesztés az 1502,1568,1569 hrsz.-ú ingatlanok eladásának továbbhirdetése tárgyában
12. Előterjesztés az 1353/12 hrsz.-ú ingatlanra Aszód Város Önkormányzat javára kikötött visszavásárlási jog tárgyában
13. Beszámoló az Aszódi Polgármesteri Hivatal 2013. évi munkájáról
14. Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás megadására az Albert Schweitzer Kórház és Rendelőintézet kérelmére
15. Előterjesztés a Csengey Gusztáv Általános Iskola tanulói szék vásárlási kérelméről
16. Előterjesztés „Itthon vagy – Magyarország, szeretlek” programsorozat felhívására benyújtandó pályázatról
16. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között tett intézkedésekről
17. Dr.Klamár Zoltán önkormányzati bérlakás bejárati ajtó cseréjének megtérítése iránti kérelméről

Jegyzőkönyvek

Határozatok