2014.04.24. – Testületi ülés

Meghívók

Előterjesztések

1. Kiegészítés a 43/2014. (III.27. ÖKT számú határozathoz
2. Előterjesztés az Aszód Városi Kulturális Központ Magyar Művészeti Akadémia 2014. évi pályázati felhívására benyújtandó pályázatról
3. Előterjesztés Aszód Város Önkormányzat 5/2013.(III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról
4. Előterjesztés az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról, egyszerűsített beszámolójáról
5. Előterjesztés a 2013. évi belső ellenőrzések végrehajtásáról
6. Előterjesztés az Aszód Galga Polgárőr Egyesülettel kötendő együttműködési megállapodás megkötéséről
7. Előterjesztés közbiztonsági pályázat benyújtásáról
8. Előterjesztés a 2014. évi útépítés műszaki ellenőrzéséről
9. Előterjesztés az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környzeetvédelmi Önkormányzati Társulási megállapodás módosításáról
10. Előterjesztés  a polgármester részére járó Cafetéria juttatás megállapítására
11. Előterjesztés a Bag 0186/3 hrsz.-ú ingatlan területrészére tett vételi ajánlat
12. Előterjesztés a Podmaniczky Alapfokú Művészeti Iskola alapfeladat bővítésének véleményezésére
13. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú helyiség ingyenes használat engedélyezésére
14. Tájékoztató Mély úti gyengeáramú oszlopsor kiváltásáról
15. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között tett intézkedésekről
Tájékoztató a 2014. évi Gyermeknapi programról

Jegyzőkönyvek

Határozatok