2014.03.27. – Testületi ülés

Meghívók

Előterjesztések

1. Beszámoló a Gödöllői Rendőrkapitányság 2013. évben végzett munkájáról
2. Beszámoló Aszód Galga Polgárőr Egyesület 2013. évi tevékenységéről
3. Előterjesztés a 2014/2015-ös nevelési évre az óvodai beiratkozás időpontjának meghatározásáról
4. Előterjesztés az Aszódi Polgármesteri Hivatal SZMSZ módosításáról
5. Előterjesztés a Városi Óvoda SZMSZ módosításáról
6. Előterjesztés az Aranykapu Bölcsőde SZMSZ módosításáról
Aranykapu Bölcsőde Alapító Okirat módosításáról
7. Előterjesztés a Gyermekétkeztetési Intézmény SZMSZ módosításáról
8. Előterjesztés a Kistérségi gondozási Központ SZMSZ módosításáról
9. Beszámoló Aszód Városi Kulturális Központ 2013. évi  tevékenységéről
10. Előterjesztés az aszódi szakorvosi rendelő korszerűsítése tárgyában
11. Előterjesztés az államháztartáson kívüli források átvételéről és átadásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására
12. Előterjesztés civil szervezetek támogatásának a 2014. évre vonatkozó pályázati kiírására
13. Előterjesztés Aszód Város Önkormányzat gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervei munkamegosztási megállapodásai felülvizsgálatáról
14. Előterjesztés Aszód Város Önkormányzat és Aszód Város Ruszin Önkormányzat között a gazdálkodásra vonatkozó együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról
15. Előterjesztés a KMOP-4.6.1-11-2012-0048-as számú „Az aszódi Napsugár Óvoda bővítése és felújítás" című projekt eszközbeszerzéséről
16. Előterjesztés a KMOP-4.6.1-11-2012-0048-as számú „Az aszódi Napsugár Óvoda bővítése és felújítás" című projekt EU önerő felosztásáról
A Napsugár Tagóvodában meglévő kerítés felújításáról és új kerítés építéséről
17. Beszámoló az „Aszódi Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése" című ÁROP-3.A.2-2013-2013-0051 számú projektről
18. Előterjesztés a Városüzemeltetési és Műszaki Osztály 2014. évi feladattervéről
19. Előterjesztés 3,5 tonnás kistehergépkocsi vásárlásáról
20. Előterjesztés a Petőfi Sándor utca parkolási rendjének módosításáról
21. Előterjesztés Aszód Város Önkormányzat 2014. évi közbeszerzési tervéről
22. Előterjesztés helyiségbérleti díjak 2014. évre vonatkozó megállapítására
23. Előterjesztés fejlesztési támogatás átadásáról szóló megállapodás megkötéséről
24. Előterjesztés a sporttelep lehetséges új helyszínének kiválasztásáról
25. Előterjesztés az Aszódi Szabadidősport Egyesülettel 2014. évre kötendő együttműködési megállapodás megkötéséről
26. Előterjesztés a 2014. évi útépítés tervezéséről
27. Előterjesztés 2014. évi kátyúzási és úthiba-javítási munkáiról
28. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között tett intézkedésekről

Jegyzőkönyvek

Határozatok