2013.12.12. – Testületi ülés

Meghívók

Előterjesztések

1. Előterjesztés a MedCenter Kft. elszámolásáról
2. Előterjesztés Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi iparűzési adóról szóló 25/2010.(XII.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
3. Előterjesztés Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testületének magánszemélyek kommunális adójáról szóló 26/2010.(XII.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
4. Előterjesztés Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testületének a telekadóról szóló 23/2008.(XII.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
5. Előterjesztés az önkormányzati segély kialakításával összefüggő önkormányzati rendeletek módosítása tárgyában
6. Előterjesztés a szociális és a gyermekvédelmi személyes gondoskodásról szóló önkormányzati rendelet megalkotása tárgyában
7. Előterjesztés Aszód Város Önkormányzat és Bizottságai 2014.I. félévi munkaprogramjáról
8. Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása tárgyában
9. Javaslat a köztemetőben szociális temetkezési hely kijelölésre
10. Előterjesztés Pest Megyei Közérdekű Múzeális Gyűjtemény vagyonkezelési szerződéséből adódó elszámolásról
11. Előterjesztés az Aszódi Futball Club kérelméről
12. Előterjesztés a 2013. évi költségvetésben informatikai fejlesztésre jóváhagyott összeg további kiegészítésére
13. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között tett intézkedésekről

Jegyzőkönyvek

Határozatok