2013.09.26. – Testületi ülés

Meghívók

Előterjesztések

1. A Városi Óvoda 2013/14. nevelési éve beindításáról tájékoztató, -ezen beül különösen az SNI-s gyermekek ellátásának megszervezése, - rövid beszámoló a 2012/13-as nevelési évről
2. Előterjesztés a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló 2013. évi kiegészítő támogatás igénybevételéről
3. Előterjesztés a 143/2013. (IX.5.) ÖKT sz. határozat visszavonásáról
4. Előterjesztés civil szervezet támogatásáról a 2013. II. félévi pályázati kerete terhére
5. Előterjesztés csatlakozási nyilatkozatról a Bursa Hungarica Felsőoktatási   Ösztöndíjrendszer 2014. évi pályázati fordulójához
6. Tájékoztató az Aszód-Hévízgyörk 082/1. hrsz. alatti települési szilárd hulladéklerakó helyzetéről
7. Tájékoztató az Aszódon létesítendő „B" típusú hulladékudvarról
8. Előterjesztés a Roky BoxerTenisz Egyesület által kért tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelméről illetve bérleti szerződés jóváhagyásáról
9. Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú ingatlanokon található magántulajdonban lévő garázsok ügyének rendezéséről
10. Előterjesztés Aszód, Kossuth L.u. 21. szám alatti üzlethelyiség bérlőjének kérelméről
11. Előterjesztés Régész utca forgalomszabályozásáról
12. Tájékoztató a XXII. Aszód Fesztivál rendezvény lebonyolításáról
13. Előterjesztés Aszód, Tarsoly utca-Patkó köz 455,458 hrsz.-ú pinceomlás vis maior pályázattal kapcsolatos döntésről
14.    Jelentés a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között tett intézkedésekről
15. Előterjesztés az aszód Városért Alapítvány támogatása a „CÍVIS” pályázat 2013. II. félévi pályázati kerete terhére

Jegyzőkönyvek

Határozatok