2013.09.05. – Testületi ülés

Meghívók

Előterjesztések

1. Tájékoztató a közös önkormányzati hivatal létrehozásának helyzetéről
2. Előterjesztés Idősek Világnapja programtervezetéről
3. Tájékoztató a Medcenter Kft.-vel folyó elszámolási egyeztető tárgyalásokról
4. Előterjesztés az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletének és elidegenítésének szabályairól, a lakbérek, bérleti díjak mértékének megállapításáról szóló rendelet
5. Előterjesztés Civil pályázatok elbírálásáról
6. Előterjesztés az Aszód Város Önkormányzat tulajdonában lévő Napsugár Óvoda felújításához kapcsolódó kiegészítő munkálatokról
Előterjesztés Közbeszerzési terv módosításáról
7. Előterjesztés a KMOP-4.6.1-11-2012-0048-as számú „Az aszódi Napsugár Óvoda bővítése és felújítás" című projekt nyilvánosság biztosításához „B típusú" tábla beszerzéséről
8. Tájékoztató Aszód, József Attila köz 266/2 hrsz.-ú ingatlan bontási munkálatairól
9. Előterjesztés Aszód Város Önkormányzat 5/2013.(III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról
10. Beszámoló Aszód Város Önkormányzat 2013. I. félévi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről
11. Előterjesztés az adósságkonszolidációhoz kapcsolódó egyéb döntésről
12. Előterjesztés Aszód, Kard u. 10. szám mögötti partfalomlás vis maior pályázattal kapcsolatos döntésre (az írásos  tájékoztató később kerül megküldésre)
13. Előterjesztés Csengey Gusztáv Általános Iskola villámvédelemre vonatkozó kivitelező kiválasztása (az írásos  tájékoztató később kerül megküldésre)
14. Előterjesztés "Testvértelepülések polgárainak találkozói" (Európa a Polgárokért Program 2007­2013) című pályázat benyújtásáról
15. Előterjesztés az önkormányzat intézményeinek létszámrendezéséről
16. Előterjesztés az Aszód 5024 hrsz.-ú közterület elnevezéséről
Előterjesztés Aszód és Társult Önkormányzatok Szociális és Gyermekjóléti Társulása Társulási Megállapodás módosítása
17. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között tett intézkedésekről
18.  Egyebek

Jegyzőkönyvek

Határozatok