2013.07.04. – Testületi ülés

Meghívók

Előterjesztések

1. Előterjesztés Aszód, Malom köz forgalmi rend változásáról
2. Előterjesztés az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletének és elidegenítésének szabályairól, a lakbérek bérleti díjak mértékének megállapításáról szóló rendelet m
3. Előterjesztés  Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testületének A temetkezésről szóló 21/2004.(XI.3.) önkormányzati rendelet módosításáról
4. Előterjesztés a 24/2010(XII.31.) önkormányzati rendelet települési szilárd hulladék közszolgáltatási díjára vonatkozó rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről
5. Előterjesztés Aszód város Helyi Esélyegyenlőségi programjának jóváhagyására
6. Előterjesztés a központi háziorvosi ügyelet 2012. évi tevékenységéről
7. Előterjesztés Aszód Város Önkormányzat tulajdonában lévő meghirdetett ingatlanokra érkezett ajánlatok ügyében
8. Előterjesztés az aszódi civil szervezetek 2013. évi támogatásáról
9. Előterjesztés az „ÁROP-3.A.2-2013 szervezetfejlesztés a Közép-magyarországi régióban lévő önkormányzatok számára" című pályázat benyújtásáról
10. Előterjesztés a 2013. évi költségvetésben informatikai fejlesztésre jóváhagyott összeg felhasználására, kiegészítésére
11. Előterjesztés Országos Mentőszolgálat Alapítvány kéréséről
12. Előterjesztés az Aszód Város Önkormányzata tulajdonában lévő Aszód, Csengey Gusztáv Általános Iskola villámhárító rendszerének felújításáról
13. Előterjesztés a Városi Óvoda sajátos nevelési igényű gyermekeinek ellátásáról
14. Előterjesztés Aszódi Evangélikus Gyülekezet kérelméről
15. Előterjesztés az „Aszódi Tükör" szerkesztői, kiadói, terjesztői feladatainak ellátására kiírt pályázat elbírálásáról
16. Előterjesztés XIV. Aszód Fesztivál megrendezéséről
17. Előterjesztés Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testületének és Bizottságai 2013. II. félévi munkaprogramjáról (pótkézbesítés kedd)
18. Előterjesztés Pest Megyei Kormányhivatal törvényességi észrevételéről (pótkézbesítés kedd)
19.  Jelentés a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között tett intézkedésekről

Jegyzőkönyvek

Határozatok