2013.05.30. – Testületi ülés

Meghívók

Előterjesztések

1. Előterjesztés önkormányzati közös tulajdonú víziközmű rendszer ellátási felelősei képviseletében eljáró ellátásért felelős kijelölésére
2. Előterjesztés Medcenter Kft. elszámolásáról
3. Előterjesztés Kistérségi Gondozási Központ Alapító okirat módosításáról - SZMSZ módosítás
4. Előterjesztés Óvoda kivitelező kiválasztása „Az aszódi Napsugár Óvoda bővítés és felújítása című KMOP-4.6.1-11-0048-2012 számú projekt kapcsán
5. Előterjesztés a KMOP 3.3.3-13 Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése című pályázat benyújtásáról
6. Beszámoló Aszód város 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak   ellátásáról
7. Előterjesztés a SUPPORT Humán Segítő és Szolgáltató Alapítvány Családok Átmeneti Otthona szakmai beszámolójáról
8. Előterjesztés az Aszódi Tükör megjelentetésére kötött vállalkozói szerződés  felmondása
9. Beszámoló a városi piac működéséről
10. Előterjesztés az Aszód, Petőfi u. 5. szám alatti ingatlan meghirdetéséről
11. Előterjesztés Kovács András Szabadság tér 8/c. szám alatti ingatlan bérlőjének kérelméről
12. Előterjesztés Aszód 1502, 1568, 1569 hrsz.-ú ingatlanok eladásáról
13. Előterjesztés Aszód Szent Imre u. 2.szám és az Aszód Deák F. u. 5. szám alatti ingatlanok meghirdetéséről
14. Előterjesztés Aszód Kossuth L. u. 16. szám alatti ingatlan hatóságilag előírt bontási kötelezettség teljesítéséről
15. Tájékoztató hulladékkezelési, szállítási díjak várható változásáról
16. Tájékoztató Közös Önkormányzati Hivatal állománytáblájáról
17. Előterjesztés Polgármesteri Hivatal Alapító okiratának módosításáról
18. Előterjesztés a Helyi Esélyegyenlőségi Program keretében megalakult munkacsoportról
19.  Jelentés a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között tett intézkedésekről

Jegyzőkönyvek

Határozatok