2013.05.29. – Testületi ülés

Meghívók

Előterjesztések

1. Beszámoló a központi háziorvosi ügyelet 2013. évi tevékenységéről
2. Előterjesztés Városi Óvoda Alapító Okiratának módosításáról
3. Beszámoló Hrabal-galaxis pillanatképei című kiállítás Prágában a Magyar Intézetben 20104. április 26-30.
4. Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló rendelet megalkotására
5. Előterjesztés a gyermekétkeztetés térítési díjairól Aszód város nevelési-oktatási intézményeiben és bölcsődéjében, egyéb térítési díjak meghatározására
6. Beszámoló Aszód Város 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
7. Előterjesztés a SUPPORT Humán Segítő és Szolgáltató Alapítvány Családok Átmeneti Otthona
8. Előterjesztés a KMOP 4.6.1.-11-2012-0048 azonosító számú projekthez kapcsolódó döntésről megállapítása ügyében
9. Előterjesztés Aszód Város Településrendezési Eszközeinek módosítására vonatkozó háromoldalú tervezési szerződésről, és a vonatkozó vázlattervek készítésének állapotáról
11. Előterjesztés Civil szervezetek 2014. évi támogatásáról
12. Tájékoztató a Semmelweis nap és a szakorvosi rendelőintézet 50. évfordulója megünneplésének előkészítéséről
13. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között tett intézkedésekről
A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt..-vel való tárgyalásokra létrehozandó Ad-Hoc Bizottságról

Jegyzőkönyvek

Határozatok