2013.04.25. – Testületi ülés

Meghívók

Előterjesztések

1. Előterjesztés DAKÖV Viziközmű vagyon átadásának kezdeményezéséről
2. Beszámoló Aszód Galga Polgárőr Egyesület 2012. évi munkájáról
3. Előterjesztés Aszód Galga Polgárőr Egyesülettel kötendő együttműködési megállapodásról
4. Előterjesztés Aranykapu Bölcsőde SZMSZ módosításáról
5. Előterjesztés Városi Óvoda SZMSZ elfogadásáról
6. Előterjesztés Kistérségi Gondozási Központ  Társulási megállapodás a  szociális és gyermekjóléti alapfeladatok ellátásárról
7. Előterjesztés Kistérségi Gondozási Központ Szociális szakmai program elfogadásáról
8. Előterjesztés Kistérségi Gondozási Központ Gyermekjóléti szolgáltatás szakmai programjáról
9. Előterjesztés A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról és azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 16/2009.(VII.1.) ÖR. rendelet módosításáról
10. Előterjesztés az Aszód Tükör megjelentetésének támogatásáról
11. Előterjesztés Aszód Város Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
12. Előterjesztés Aszód Város Önkormányzat 2012. évi zárszámadásáról, egyszerűsített beszámolójáról
13. Előterjesztés  Aszód Város Önkormányzat 2012. évi belső ellenőrzési jelentéséről
14.  Előterjesztés Aszód Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójáról
15. Előterjesztés Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötendő Használati szerződés elfogadásáról (korábbi határozatok hatályon kívül helyezése)
16. Előterjesztés Aszód város területén található úthibák javítási munkáiról szóló ajánlattételi felhívás elfogadásáról
17.  Előterjesztés játszótéri eszközök állapotának felméréséről
18.   Kérelem Petőfi u. 5. szám alatti ingatlan megvásárlására
19.  Előterjesztés  MedCenter Kft. 2012. évi beszámolójáról
20. Előterjesztés MedCenter Kft. elszámolásáról (az anyag hétfőn kerül megküldésre)
21. Előerjesztés Aranykapu Bölcsőde vezetői pályázatkiírásáról