2013.03.28. – Testületi ülés

Meghívók

Előterjesztések

Beléptető rendszerének kiépítésére benyújtott árajánlatok elbírálása
Vác Polgármesterének kérelme
Újpest , Polgármesteri Hivatal polgármesterének kérelme
Szociális szolgáltatás szervezés minőségi javítása az aszódi kistérségben című KMOP-4.5.2/B-2f-2010-0001 azonosítószámú pályázatról tájékoztató
Előterjesztés Aszód Város Önkormányzat Verseg Község Önkormányzatával közös hivatal kialakításáról
1. Vagyonhasználati megállapodás az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.-vel ( Egyeztetés alatt kiosztásos anyag )
2. Beszámoló a Gödöllői Rendőrkapitányság 2012. évben végzett munkájáról
3. Tolmácsi Miklós Közbeszerezési –Városfejlesztési - Környezetvédelmi Bizottság külsős bizottsági tag beiktatása, eskütétele
4. Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testületének A kötelező felvételt biztosító óvoda, iskola kijelöléséről, valamint a tanulók sajátos helyzetének megállapításáról szóló 12/2011.(V.1.) rendelet módosításáról
5. Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testületének A háziorvosi körzetekről szóló 22/2010.(X.31.) önkormányzati rendelet módosításáról
6. Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testületének A fogorvosi körzetekről szóló 13/2006.(VI.1.) önkormányzati rendelet módosításáról
7. Előterjesztés Aszódi ravatalozó urnahely bővítéséről
8. Előterjesztés az Aszód FC-vel kötendő együttműködési megállapodás megkötéséről
9. Előterjesztés az aszódi Napsugár Óvoda bővítése és felújítása című KMOP-4,6,1-11-2012-0048.számnú pályázat kapcsán kiírt közbeszerzési eljárás lebonyolításával kapcsolatos szerződés
11. Előterjesztés az RH plusz video Bt.-vel kötött megállapodás módosításáról (Aszódi Tükör)
12. Aszódi ingatlanok eladásának továbbhirdetése, és beérkezett pályázat elbírálása ügyében
14. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között tett intézkedésekről
13. Aszód Város Önkormányzatnak 2013. évi közbeszerzési tervéről
Az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről szóló 2/2011.(II.1.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztés Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról

Jegyzőkönyvek

Határozatok