2013.02.28. – Testületi ülés

Meghívók

Előterjesztések

1. Előterjesztés Aszód Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról
2. Előterjesztés Aszód Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló .../2013.(III.1.) önkormányzati rendelet elfogadásáról
3. Előterjesztés A Helyi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2011.(III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról
4. Előterjesztés Aszód Város Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról
5. Előterjesztés Aszód Város Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról
6. Beszámoló Aszód Város Polgármesteri Hivatal 2011-2012 évi munkájáról
7. Előterjesztés Gyermekétkeztetési Intézmény alapító okiratának módosítása
8. Előterjesztés Megállapodás a Közétkeztetési feladatok ellátásáról
9. Előterjesztés a köznevelési intézmények használatba adásáról szóló szerződésről
10. Előterjesztés Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére valamint elidegenítésükre vonatkozó szabályokról 28/2009.(XII.31.) önkormányzati rendelet módosításáról
11. Előterjesztés Aszód Városi Kulturális Központ vezetői pályázat elbírálásáról
12. Előterjesztés a meghirdetett ingatlanok eladásának meghosszabbításáról, és a beérkezett pályázatok elbírálásáról
13. Előterjesztés Horváth István utcai lakosok kérelméről
14. Előterjesztés A Magyar Labdarúgó Szövetség az amatőr sportszervezetek labdarúgó teljesítményeinek (labdarúgópályák, öltözők) felújítását támogató, előminősítéses pályázatán történő induláshoz
15. Előterjesztés „Az aszódi Napsugár Óvoda bővítése és felújítása" című, KMOP-4.6.1-11-2012-0048 számú projekt kivitelezői pályázat elbírálásáról (kedden kerül megküldésre)
16. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között tett intézkedésekről
Székely zászló kitűzésére felkérés
Előterjesztés a Malom köz 15. szám alatt található elektromos gyűjtemény áthelyezésének ügyéről
Előterjesztés „Az aszódi Napsugár Óvoda bővítése és felújítása” című, KMOP-4.6.1-11-2012-0048 számú projekt kivitelezői pályázat elbírálásáról

Jegyzőkönyvek

Határozatok