2013.01.31. – Testületi ülés

Meghívók

Előterjesztések

1. Előterjesztés Szakrendelő Intézet felülvizsgálatának eredményéről, működtetési lehetőségeiről (az anyag CD-n megküldésre került, kiegészítés szóban)
2. Előterjesztés Aszód Város Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
3. Előterjesztés a KMOP-4.6.1-11-2012-0048-as számú „Az aszódi Napsugár Óvoda bővítése és felújítása" című pályázatról tájékoztató illetve kivitelezői és műszaki ellenőr kiválasztására pályázati felhívás
4. Előterjesztés ingatlanok értékbecslésének eredményéről , ingatlanok eladás ügyéről
5. Előterjesztés Aszód Város Kulturális Központ – Petőfi Közérdekű Muzeális Gyűjtemény nyitva tartása, belépőjegyei és kedvezményei
6. Előterjesztés munkamegosztási megállapodásról Aszód Városi Kulturális Központtal
7. Előterjesztés a Képviselő-testület által egyes méltányosságból adható ellátások szabályozásáról
8. Előterjesztés A Helyi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2011.(III.1.) önkormányzati rendelet tervezet hétfőn kerül kiosztásra
9. Előterjesztés az Önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló 19/2010.(XI.1.) önkormányzati rendelet módosításáról
10. Előterjesztés „Az illetményrendszer egyes elemeiről" szóló 11/2012.(III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról
11. Előterjesztés a köztisztviselőkkel szemben meghatározott teljesítménykövetelmények alapját képező célok megfogalmazásáról 2013. évre
12. Előterjesztés a köznevelési feladatok ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon ingyenes használatba adásáról szóló használati szerződés
13. Előterjesztés Aszód agglomerációs körzetben megalakult csatornaprojekt önerő átszámításáról
14. Előterjesztés Aszód Város Önkormányzat 2013. évi kulturális rendezvénytervéről
15. Előterjesztés a KEOP-2012-5.5.0 Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása korszerűsítése című pályázat benyújtásáról
16. Előterjesztés aszódi Tűzoltóőrs kialakításáról
17. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között tett intézkedésekről (Hétfőn kerül megküldésre)

Jegyzőkönyvek

Határozatok