2012.11.29. – Testületi ülés

Meghívók

Előterjesztések

1. Beszámoló Aszód Város Könyvtára és Művelődési háza 2012. évi munkájáról
2. Előterjesztés Aszód Város Könyvtára és Művelődési Háza alapító okiratának módosításáról valamint a múzeum átadás-átvételéről szóló megállapodásról
3. Előterjesztés Aszódi Tükör további megjelenésének támogatásáról
4. Beszámoló Aszód Város Önkormányzat 2012. III. negyedévi gazdálkodásáról és pénzügyi teljesítéséről
5. Előterjesztés Aszód Város Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
6. Előterjesztés Aszód Város Önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciójáról
7. Előterjesztés a Városi Óvodánál a fenntartói kötelezettség körében tartott törvényességi ellenőrzés lefolytatásának eredményéről
8. Előterjesztés a Csengey Gusztáv Általános Iskola fenntartói kötelezettségi körében történő 2012/2013.tanév I. félévi tantárgyfelosztásáról szóló szakértői vélemény
9. Előterjesztés a Podmaniczky Alapfokú Művészeti Iskola fenntartói kötelezettségi körében történő tartott törvényességi ellenőrzés lefolytatásának eredményéről
10. Előterjesztés a tiltott, közösségellenes magatartások szabályozásáról szóló 28/2012.(XI.13.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
11. Előterjesztés Aszód Város Önkormányzat helyi rendeleteinek felülvizsgálatáról (törvénymódosítás esetén)
12. Előterjesztés önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok értékbecs elindításáról
13. Előterjesztés „A helyi környezet védelméről, a közterületek és az ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról, és a szervezett hulladékkezelési közszolgáltatás kötelező igénybevételéről" szóló 24/2010.(XII.
14. Előterjesztés Aszód Város Polgármesteri Hivatal köztisztviselői hivatásetikai alapelveiről és az etikai eljárás szabályairól
15. Előterjesztés Aranykapu Bölcsőde kerítés és támfal 2012. évi állapotáról
16. Előterjesztés a turai 088/4. hrsz. –ú társult önkormányzati területen ráépítéssel vegyes földhasználati jogot alapító szerződésről
17. Előterjesztés Aszód Város Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának módosításáról (később kerül kiküldésre)
18. Előterjesztés Aszód Város közterületeinek síkosságmentesítésének tervéről (később kerül kiküldésre)
19. Előterjesztés Aszód Város Önkormányzat tulajdonában lévő Aszód Kossuth L.u.59. szám alatti ingatlanon lévő raktárépület állapotáról