2012.11.12. – Testületi ülés

Meghívók

Előterjesztések

1. Előterjesztés a MEDCENTER KFT. intézkedési tervéről és a Szakrendelő működési alternatíváinak vizsgálatáról
2. Előterjesztés közös hivatal kialakításának lehetőségéről
3. Előterjesztés Aszód Város Önkormányzat 2013. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról
4. Előterjesztés „A tiltott, közösségellenes magatartások szabályozásáról" szóló ..../2012.(.......) önkormányzati rendelet elfogadásáról
5. Előterjesztés Aszód Város Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
6. Előterjesztés a vagyongazdálkodási stratégiáról
7. Előterjesztés Aszód Város Önkormányzatának ...../2012.(.....) önkormányzati rendelete „Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól"
8. Beszámoló a helyi adók beszedéséről és intézkedési terv az adóhátralékok behajtásáról
9. Előterjesztés Aszód Kossuth, L. u. 27. szám alatti nem lakás céljára szolgáló bérlemény bérleti szerződésének módosításáról
10. Előterjesztés az aszódi napsugár Óvoda bővítése és felújítása című KMOP-4.6.1-11-2012-0048 jelű pályázat közbeszerzési tanácsadó kiválasztására pályázati felhívás
11. Előterjesztés a Piactartásról szóló önkormányzati rendelet elfogadásáról
12. Beszámoló az Aszód Város Önkormányzatának tulajdonában lévő szociális bérlakások kéményfelújítási munkáiról
13. Előterjesztés „A helyi környezet védelméről, a közterületek és az ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról, és a szervezett hulladékkezelési közszolgáltatás kötelező igénybevételéről" szóló 24/2010.(XII.
14. Tájékoztató a GAMESZ megszűnését követő tapasztalatokról
15. Előterjesztés forgalomból kivont hulladékgyűjtő autókra tett vételi ajánlatról
16. Előterjesztés a Petőfi Közérdekű Múzeális gyűjtemény átvételéről
Előterjesztés Csatorna projektben megvalósuló átemelő műtárgyat érintő terület megvásárlása
Jelentés a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között tett intézkedésekről
Kalapos Gergely külsőső bizottsági tagságának megszűntetése

Jegyzőkönyvek

Határozatok