2012.09.06. – Testületi ülés

Meghívók

Előterjesztések

1. Dr. Leitli Norbert képviselői beiktatása, eskütétel
2. MEDCENTER Kft. kiegészítő beszámolója a 108/2012.VI.28. ÖKT határozat alapján
3. Előterjesztés a „Kulturális szakemberek képzése a szolgáltatásfejlesztés érdekében" című pályázat beadásáról
4. Előterjesztés Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 32012.II.16. önkormányzati rendelet módosításáról
5. Előterjesztés a Podmaniczky Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2012/13. évi indulásáról (ellátható óraszámok, intézmény álláshelyek fenntartó általi engedélyezése)
6. Előterjesztés a Városi Óvoda 2012/13. nevelési éve beindításáról tájékoztató, - ezen belül különösen az SNI-s gyermekek ellátására történő felkészülésről, - rövid beszámoló a 2011/12-es nevelési évről
7. Aszód Város Közoktatási Esélyegyenlőségi Terve és Helyzetelemzésének felülvizsgálata kapcsán keletkezett időarányos feladatokról tájékoztató
8. Előterjesztés ÖNHIKI pályázat benyújtásáról
9. Előterjesztés Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testületének ...../2012. (IX.7.) önkormányzati rendelete az önkormányzati rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről
10. Előterjesztés Közép-Dunavidék Kistérségi Társulás megszüntetéséről
11. Előterjesztés Alapító okiratok módosításáról, hiánypótlásáról
12. Előterjesztés Kondoros tér 9. számú ingatlan tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozata
13. Előterjesztés a szociális szolgáltatásszervezés minőségi javítása az Aszódi Kistérségben című, KMOP-4.5.2/B-2f-2010-0001 azonosító számú pályázathoz az akadálymentesítéshez az indukciós hurkok valamint az információs t
14. Előterjesztés Aszódi Városi piac kiviteli munkálatoknál felmerülő pótmunka igényről valamint az Aszódi Városi Piac működését biztosító tárgyi eszközök
15. Előterjesztés Aszód területén lévő veszélyes fák gallyazásáról és platán fa kivágásáról
16. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között tett intézkedésekről

Jegyzőkönyvek

Határozatok