2012.05.31. – Testületi ülés

Meghívók

Előterjesztések

1. Előterjesztés Csengey Gusztáv Általános Iskola igazgatói álláshelyére beérkezett pályázatok elbírálásáról
2. Tájékoztató csatorna projektről (tájékoztatás szóban)
3. Előterjesztés Aszód Város Könyvtára és Művelődés Háza pályázati eljárás lefolytatásáig vezetői megbízás adásáról
4. Előterjesztés Aszód Város Önkormányzat Gazdasági, Műszaki Ellátó szervezetének negszüntetéséről
5. Előterjesztés Aszód FC 100. évfordulója megünneplésének programtervezetéről
6. Előterjesztés "CÍVIS" pályázati kiírására vonatkozó döntésről
7. Előterjesztés helyi rendeletek felülvizsgálatáról
8. Előterjesztés a SUPPORT Humán Segítő és Szolgáltató Alapítvány szakmai beszámolóhoz
9. Előterjesztés piac kivitelező kiválasztásáról
10. Előterjesztés kátyúzásra, útfelújításra kivitelező kiválasztásáról
11. Előterjesztés Szabadidőpark építésének előfinanszírozás ügyéről
12. Előterjesztés a TÁMOP-3.1.11-12/1 azonosítószámú, "Óvodafejlesztés" című pályázati lehetőségről
13. Előterjesztés a KMOP 4.5.2/B-2010-0001 azonosítószámú projekt megvalósításával összefüggő egyéb kiegészítő döntésekről
14. Előterjesztés Kistérségi Gondozási Központ Alapító Okiratának és Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról
15. Előterjesztés az aszódi Petőfi Múzeum helyzetéről, további feladatok végrehajtásáról
16. Előterjesztés egyes sajátos közoktatási feladatok ellátásához támogatások igényléséről
17. Előterjesztés Aszód Kossuth L. u.11. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti ügyéről
18. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között tett intézkedésekről
19. Vasúti nyomvonal átépítéséhez nyilatkozat megadása
20. Közvilágítási lámpatest áthelyezés ügye

Jegyzőkönyvek

Határozatok