2012.04.26. – Testületi ülés

Meghívók

Előterjesztések

1. Előterjesztés a 2011. évi költségvetési zárszámadásról (pénzmaradvány)
2. Előterjesztés Aszód Város Önkormányzat 2011. évi éves belső ellenőrzési jelentéséről
3. Előterjesztés Aszód Város Polgármesteri Hivatal valamint Aszód Város Önkormányzat fenntartásában működő intézmények alapító okiratának módosításáról
4. Előterjesztés a Csengey Gusztáv Általános Iskolában a 2012/13-as tanévben indítható osztályok számának fenntartói engedélyezéséről
5. Előterjesztés Aszód Város Könyvtára és Művelődési Háza intézményvezetői álláshelyre beérkezett pályázatok elbírálása
6. Előterjesztés Podmaniczky Alapfokú Művészetoktatási Intézmény intézményi minőségirányítási programjának felülvizsgálata, módosítása, hatályának meghosszabbítása a 2012. június 30-i érvényességre tekintettel.
7. Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 16/2009.(VII.1.) önkormányzati rendelet módosításáról 
8. Előterjesztés a bölcsődei térítési díjakról szóló 8/2012.(III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról 
9. Előterjesztés az önkormányzat fenntartásában működő intézményeknél biztosított munkahelyi étkeztetés igénybevételének szabályairól szóló 10/1996.(III.6.) önkormányzati rendelet módosításáról 
10. Beszámoló Aszód Város 2011.évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 
11. Előterjesztés a köztisztviselőkkel szemben meghatározott teljesítménykövetelmények alapját képező célok megfogalmazásáról 2012. évre
12. Előterjesztés GAMESZ lombzúzó berendezés beszerzésére
13. Előterjesztés az Aszód Kondoros tér hrsz.: 1/5 és 2.szám alatti városi piac felújításáról
14. Előterjesztés 2012 évi kátyúzás és úthiba javításról valamint a Szentkereszt utca út alappal rendelkező szakaszának burkolaterősítéséről
15. Előterjesztés az Aranykapu bölcsőde parkoló melletti területen lévő garázs bontásáról és új építésének lehetséges helyszíneiről
16. Előterjesztés a Napsugár Óvoda udvarában lévő garázs bontásáról és környezetrendezésről
17. Előterjesztés informatikai eszközök beszerzéséről a műszaki iroda részére
18.    Előterjesztés „A Szociális szolgáltatásszervezés minőségi javítása az aszódi kistérségben című KMOP- 4.5.2./B-2008-0006 jelű projekt" eszközbeszerzésére (kerti eszközök) érkezett ajánlatok bontása
19. Előterjesztés Aszód, Kossuth L. u. 11. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti ügyéről
21. Előterjesztés Dr. Kolozs László ügyvédi megbízási díjának emeléséről
22. Előterjesztés Zöld Híd Régió Kft.-vel kötött együttműködési megállapodás módosítása
23. Előterjesztés Aszód Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2011.(III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról (az anyag hétfőn kerül megküldésre)
24. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között tett intézkedésekről

Jegyzőkönyvek

Határozatok