2012.03.01. – Testületi ülés

Meghívók

Előterjesztések

1. Beszámoló a Gödöllői Rendőrkapitányság 2011. évben végzett munkájáról
2. Előterjesztés a pedagógiai szakmai szolgáltatási feladatellátás 2012. évi munkatervéhez önkormányzati igény megfogalmazásáról
3. Előterjesztés Aszód Város Könyvtára és Művelődési Háza intézményvezetői (magasabb vezetői ) álláshely betöltésére pályázati kiírás
4. Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú viziközműből szolgáltatott ivóvíz, csatornadíj valamint szennyvíz leürítési díj ármegállapításáról szóló 29/2011.(XII.16.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezés
5. Előterjesztés „Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól” szóló 14/2006.(VII.1.) önkormányzati rendelet módosításáról (a rendelettervezet és a határozati javaslat testületi ülés előt
6. Előterjesztés „Az önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról” szóló 19/2010.(XI.1.) önkormányzati rendelet módosításáról
7. Előterjesztés Aszód Város Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 4/2012.(II.16.) Önkormányzati rendelet módosításáról
8. Előterjesztés Aszód Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2011.(III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról
9. Előterjesztés Együttműködési megállapodások megkötéséről:
10. Előterjesztés Csengey Gusztáv Általános Iskola kazáncsere műszaki lehetőségeiről
11. Előterjesztés Aszód, Osváth Gedeon utca Ősz utca felőli végénél lévő 600 m2-es ingatlan telekalakítás tárgyában
12. Ajánlatok bontása, tervező kiválasztása Aszód, Kossuth L. u. parkoló tervezésére (Az anyag testületi ülés előtt kerül kiosztásra)
13. Előterjesztés a Leader pályázaton nyert piac fejlesztésének ügye
15. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között tett intézkedésekről
Aszód Város Közoktatási Esélyegyenlőségi Helyzetelemzésének Felülvizsgálatáról
Az „Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok – lokális színterek” tárgyú pályázaton történő részvételhez való hozzájárulásról
A talajterhelési díj helyi szabályairól szóló 14/2004.(VII.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Jegyzőkönyvek

Határozatok