2012.01.26. – Testületi ülés

Meghívók

Előterjesztések

1. Előterjesztés dr. Kiss Anna fogorvosi praxisának eladásáról
2. Előterjesztés a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 8 /2011.(IV.5.) önkormányzati rendelet módosítása
3. Előterjesztés Aszód Város Önkormányzata pályázati eljárási rendjéről és az európai uniós társfinanszírozású pályázatok megvalósításának módjáról
4. Előterjesztés „A Szociális szolgáltatásszervezés minőségi javítása az aszódi kistérségben” című KMOP- 4.5.2./B-2008-0006 jelű projekt” eszközbeszerzése.
5. Tájékoztató a hulladékgazdálkodási törvényről ennek függvényében a „Helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról” szóló 24/2010.(XII.31.) sz. önkormányzati
6. Előterjesztés a Viziközmű Kft. 2011. évi bérleti díjának felhasználásáról
7. Előterjesztés Csengey Gusztáv Általános Iskola igazgatói (magasabb vezetői) álláshelyére pályázat kiírásról döntés
8. Előterjesztés Aszód Város Önkormányzat közművelődési koncepciója felülvizsgálatának elhalasztása
9. Előterjesztés Közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról és a közterület használati díj mértékének és fizetési módjának megállapításáról és szabályairól szóló12/2005.(XI.1.) önkormányzati rendel
10. Előterjesztés Aszódi belterületen, önkormányzati tulajdonban lévő közterületek elnevezésének ügyében
11. Előterjesztés 2012. évi közművelődési, kultúrális rendezvényterv megtárgyalása
12. Előterjesztés a LEADER pályázaton nyert piac felújítás ügye (az anyag kedden e-mail-ben kerül kiküldésre)
13. Előterjesztés Aszód belterület hrsz. 681/19 alatti ingatlanra történt bejegyzések törlésének ügyében
14. Előterjesztés Aszód Szőlő utca 502. hrsz.-ú ingatlan értékesítési ügye
15. Tájékoztató az önkormányzatokat érintő jogszabályi változásokról
16. Előterjesztés a jogszabályok változásából adódó többlet feladatok ellátásáról
17. Jelentés a lejárt idejű határozatokról és a két ülés közt tett intézkedésekről

Jegyzőkönyvek

Határozatok