2011.08.25. – Testületi ülés

Meghívók

Előterjesztések

1. Gyermekétkeztetési Intézmény Vezetőjének tájékoztatóját arról, hogy mennyire friss alapanyagokat használnak fel a gyermekek étkeztetésénél ,figyelemmel az egészséges táplálkozás jelentőségére
„A Szociális szolgáltatásszervezés minőségi javítása az aszódi kistérségben” című KMOP- 4.5.2./B-2008-0006 jelű projekt” műszaki vezető kiválasztására árajánlatok elbírálása
(szerződéstervezet testüle
3. „A Szociális szolgáltatásszervezés minőségi javítása az aszódi kistérségben” című KMOP- 4.5.2./B-2008-0006 jelű projekt” eszközbeszerzésére beérkezett árajánlatok elbírálása
A Szociális szolgáltatásszervezés minőség javítása (pótmunka) megnevezéssel indított közbeszerzési eljárás eredményéről tájékoztatás
Csengey Gusztáv Általános Iskola alapító okirat módosítás ügye
5. Csengey Gusztáv Általános Iskola tanulószék vásárlási kérelme
6. Podmaniczky Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2011/2012-es tanévre, felkészítésről tájékoztató, 2010/2011. tanévről beszámoló és a térítési díjakról szóló rendelet felülvizsgálata
7. Lekötött pénzeszközről tájékoztató, kötvény törlesztés átütemezése
8. Az „Aszód és térsége szennyvízberuházása és szennyvíztisztítása” projekthez biztosítandó önrész jóváhagyása
9. Az „Aszód és térsége szennyvízberuházása és szennyvíztisztítása” projekthez kapcsolódó Vizi Társulat készfizető kezesség vállalása
10. Tájékoztató egyszeri ÖNHIKI pályázat elbírálásáról, további intézkedések meghatározására
11. Önkormányzat likviditási terve és további takarékossági intézkedések
12. Aszód, Kossuth L.u.48 számú ingatlan feletti támfalépítés részleges költségmegosztásának ügye
13. Aszód, Dózsa Gy. u. (Vezér u) 40. számú ingatlan előtti támfalépítés részleges költségmegosztásának ügye
14. Szamosvölgyi István és neje területvásárlási kérelme
15. Tavasz utca szélesítés tulajdonjogi rendezésének átvezetése
16. Győrfi János és Győrfiné Dr. Hajdú Szilvia területvásárlási kérelme
17. Somogyi Júlia Petőfi u. 2. szám alatti ingatlan megvételre felajánlása
18. SALSZA Bt. pályázatíró cég 2012. évi ajánlata „Európa a Polgárokért” program pályázatírására
19. LEADER pályázaton nyert támogatás felhasználása érdekében együttműködési megállapodás jóváhagyása
GDF Suez Energia Magyarország Zrt. szerződésmódosítás ügye
20. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között tett intézkedésekről

Jegyzőkönyvek

Határozatok